Obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-02-10 10:31:56
Obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Ostatniego dnia stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku odbyła się odprawa roczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji. Oprócz starosty Krzysztofa Lisa wzięli w niej udział także wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu szczecineckiego. Wówczas Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku mł. insp. Andrzej Dziemianko zreferował szczegółowo przebieg pracy szczecineckich stróżów prawa w roku 2018. Wczoraj (07.02), tym razem podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Szczecineckiego, uczynił to również jego zastępca, podinspektor Jarosław Bastek.

Powiat Szczecinecki każdego roku wspomaga organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów, czyli pozakonkursowego trybu zlecania realizacji zadań publicznych. Dotacja tego typu jest przyznawana na wniosek samych organizacji. Możliwość tę przewiduje art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.). W roku ubiegłym maksymalna kwota wsparcia dla  danej organizacji wynosiła 2 tys. zł. Członkowie Zarządu zgodnie postanowili, że w tym roku będzie podobnie. Zaraz potem pozytywnie rozpatrzyli wnioski następujących organizacji: Integracyjnego Klubu Sportów Siłowych Jurand o dofinansowanie zadania publicznego pn.: „IV Mistrzostwa Szczecinka w Wyciskaniu Klasycznym – martwy ciąg”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową w Koszalinie Koło Terenowe w Szczecinku o dofinansowanie zadania publicznego pn.: „Śladem Neptuna – zwiedzanie Trójmiasta”, Szczecineckiego Towarzystwa Lig Amatorskich o współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego z okazji 74 rocznicy zdobycia Szczecinka oraz Związku Romów Polskich o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Wydawanie czasopisma „Romano Atmo”.

W punkcie poświęconym finansom Zarząd zdecydował o wyborze oferty na wykonanie prac w zakresie przetworzenia dowodów zmian będących podstawą wpisów do ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej dla Miasta Szczecinek. Zadanie za 89 tys. zł zostanie powierzone białogardzkiej firmie Usługi Geodezyjne – inż. Joanna Piórkowska. 

Wśród szeregu podjętych uchwał podjęto m.in. te dotyczące powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu szczecineckiego w 2019 roku. Na ten cel samorząd powiatowy przeznaczył nieco ponad 60 tys. zł, a usługę świadczyć będzie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach. Podjęto również decyzje odnośnie do usytuowania konkretnych punktów:

Punkt Nr 1:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, pokój nr 001 na parterze, ul. Warcisława IV 16 78-400 Szczecinek;

 Punkt Nr 2:

a)     Gmina Biały Bór — w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze, sala nr 16 na parterze, ul. Słupska 10, 78 — 425 Biały Bór;

b)     Gmina Borne Sulinowo w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo;

Punkt Nr 3:

c)     Gmina Grzmiąca w budynku Urzędu Gminy w Grzmiącej, na parterze, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca;

d)     Gmina Barwice w budynku Ośrodka Kultury i Turystyki, pokój nr I na parterze, ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice.

Podjęto także uchwałę w sprawie naboru wniosków spółek wodnych o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Szczecineckiego.

 

P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: