[POŁCZYN ZDRÓJ] Rok będzie skromny, ale z nadzieją

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-30 09:46:13
[POŁCZYN ZDRÓJ] Rok będzie skromny, ale z nadzieją
  • Foto: GCI Połczyn Zdrój

Nowe podejście do polityki informacyjnej w gminie Połczyn-Zdrój. Zła sytuacja finansowa i zadłużenie na poziomie niemal 30% wymusza szukanie oszczędności. To pierwszy, na razie drobny krok w tym kierunku. Będą następne.

- Sytuacja gminy Połczyn-Zdrój nie jest różowa. W tym roku praktycznie bez inwestycji, za to ze spłacaniem starych długów. Kolejny wygląda podobnie. Ale to nie znaczy, że nie można patrzeć z optymizmem w przyszłość – mówi Burmistrz Sebastian Witek.
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji i podpisanych umów długoterminowych zaliczanych do długu na koniec 2018 roku wynosi ponad 22 miliony dwieście tysięcy złotych. Ze względu na trwający okres sprawozdawczy, nie jest jeszcze znane zadłużenie gminy z tytułu robót, dostaw i usług na koniec ubiegłego roku. Procentowy udział zadłużenia do dochodów ogółem wynosi około 30%.
Według, datowanej na 7 grudnia ubiegłego roku, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wieloletniej prognozie finansowej gminy, prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku to ponad 19,3 miliona złotych, a więc osiągnie poziom prawie 30 % dochodów ogółem (29,67%). W 2019 roku zaplanowane są między innymi spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji (kwota na to przeznaczona to ponad 2 miliony 290 tysięcy zł). Tę sumę trzeba jeszcze powiększyć o należne odsetki, w wysokości dodatkowych ponad 440 tysięcy zł. Poprzedni zarząd gminy, przygotowując budżet na ten rok, nie przewidział w nim praktycznie żadnych inwestycji.
- W najbliższych miesiącach będziemy przedstawiać mieszkańcom różne pomysły na Połczyn. W tej chwili je analizujemy, w większości przypadków jest to proces skomplikowany, wymagający drobiazgowych analiz, przewidywania skutków społecznych i po prostu czasu – dodaje S. Witek. - Chcemy znać Wasze opinie. Prosimy o konstruktywną krytykę, bo internetowy „hejt” do niczego dobrego nie prowadzi. Rozmawiajmy jak Polak z Polakiem. Połczyn jest nasz, wspólny. Zadbajmy o niego razem. 
Jednym z pomysłów na cięcie wydatków, który da się wprowadzić szybko, jest nowa polityka informacyjna gminy. Będzie ona skoncentrowana na przedsięwzięciach niskokosztowych. Gmina odchodzi od wydawania biuletynu „Połczyńskie Wiadomości Kulturalne”. W dobie powszechnego dostępu do Internetu Informacje będą publikowane na profilu społecznościowym facebook oraz stronie gminy www.polczyn-zdroj.pl. Szeroko rozsyłany będzie również serwis prasowy, tak więc informacje dostępne będą także na papierze, w powszechnie dostępnych dziennikach, które zdecydują się je opublikować. Stale uzupełniamy ich listę i zapraszamy do współpracy także media telewizyjne oraz radiowe. 

GCI Połczyn Zdrój 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: