Spotkanie informacyjne dla NGO

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-30 09:37:38
Spotkanie informacyjne dla NGO
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku/P.Rozmus

Beneficjenci dowiedzieli się z jakich źródeł mogą pozyskać środki na swoje statutowe działania. Tym razem spotkanie zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku dedykowane było organizacjom pozarządowym.

Frekwencja dopisała i w wydarzeniu uczestniczyło wielu przedstawicieli NGO z terenu powiatu szczecineckiego. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób mogą pozyskać środki na swoje statutowe działania z funduszy europejskich, krajowych oraz dotacji z budżetu Powiatu Szczecineckiego. Poznali również zasady wypełniania wzorów ofert w otwartym konkursie ofert oraz zapoznali się z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Spotkanie poprowadziły specjalista ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku Joanna Radomska, oraz pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu szczecineckiego  Kinga Lewandowska. Słowu wstępu do beneficjentów skierowała dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju Katarzyna Oleś. 
Informujemy, iż niniejsze spotkanie było kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony  internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.
Organizatorzy spotkań informacyjnych: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
Ul. Warcisława IV 16
78 – 400 Szczecinek
Tel.: 94 372 92 50 lub 94 372 92 47, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl
 
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
Ul. Warcisława IV 16
78 – 400 Szczecinek
Tel.: 94 372 92 46, e-mail: k.lewandowska@powiat.szczecinek.pl

 

Info:P.Rozmus 
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: