Kwalifikacja wojskowa 2019 - sprawdź terminy

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-29 09:40:31
Kwalifikacja wojskowa 2019 - sprawdź terminy
  • Foto: Archiwum TV Gawex

16 października 2018 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1982). Na mocy tego rozporządzenia w okresie od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Szczecineckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 4 lutego do 1 marca 2019 r., oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Przed Powiatową Komisją Lekarską stanie ponad 420 młodych mężczyzn urodzonych w roku 2000 oraz ponad 120 rocznika starszego urodzonych w latach 1995-1999. 

Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w budynku Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego, ul. Kościuszki 47-49 (Schronisko Młodzieżowe wejście od strony dawnego medyka) w Szczecinku, w godz. od 800 do 1200

 

Terminy dla poszczególnych gmin:

1.Gmina Grzmiąca - 4 lutego

2.Gmina Borne Sulinowo - 5-6 lutego

3.Gmina Barwice - 7-8 lutego

4.Miasto Szczecinek - 11-21 lutego

5.Gmina Biały Bór - 22 i 25 lutego

6.Gmina Szczecinek - 26-27 lutego  

7.Kobiety - 28 lutego

8.Dzień dodatkowy - 1 marca

 

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:

mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
osoby urodzone w latach 1998 - 1999, którym:
-została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, 
a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

-została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, 
a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Info:P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: