Mieszkania treningowe oddane do użytku. Realizacja programu Nawigator Samodzielności

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-22 08:55:22
Mieszkania treningowe oddane do użytku. Realizacja programu Nawigator Samodzielności
  • Foto: P.Rozmus

Nawigator samodzielności - to realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projekt, któremu obok Powiatu Łobeskiego i Wałeckiego partneruje Powiat Szczecinecki. Projekt oferuje wsparcie młodym ludziom wkraczającym w dorosłość, poprzez zapewnienie im specjalnych mieszkań treningowych. Ponadto jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc w postaci specjalistycznego poradnictwa, doradztwa zawodowego, korepetycji, kursów zawodowych i szkoleń a także na obecność opiekunów i doradców usamodzielnienia. Dla każdego z nich zostanie opracowany tzw. Indywidualny Program Usamodzielnienia. Wczoraj (21.01) uroczyście otworzono trzy lokale treningowe.

Od samego początku koordynatorem przedsięwzięcia w Szczecinku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  Dziś (21.01) miało miejsce uroczyste otwarcie lokali treningowych. W naszym mieście funkcjonować będą trzy mieszkania – dwie kawalerki przy ul. Kościuszki oraz jedno mieszkanie 2-pokojowe przy ulicy Koszalińskiej, w internacie ZST. Wstęgi tuż przed przekroczeniem progów nowych mieszkań przecięli m.ni.: marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, starosta szczecinecki Krzysztof Lis, z-ca dyrektora ROPS Shivan Fate, wicedyrektor WUP Agnieszka Idziniak, dyrektor PCPR w Szczecinku Małgorzata Kubiak  -Horniatko oraz pani Klaudia, która zamieszka w jednym z lokali.
(…)Od lat działamy w zakresie tego co jest związane z rodzicielstwem zastępczym – mówił starosta Krzysztof Lis. – Przechodzimy od placówek opiekuńczo wychowawczych do rodzicielstwa zastępczego,  a z kolei w rodzicielstwie zastępczym do rodzinnych domów dziecka, których w naszym powiecie mamy sześć (…) Następny krok to są właśnie te trzy mieszkania, które dzisiaj mamy przyjemność oficjalnie uruchomić.
Starosta przybliżył montaż finansowy przedsięwzięcia. Adaptacja i umeblowanie mieszkań możliwe były dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dofinansowanie dla Powiatu Szczecineckiego wyniosło 800 799,33 zł, zaś wkład własny w postaci trzech mieszkań w wysokości 255 000,00 zł. Całkowita wartość projektu: 3 877 273,30 zł, kwota dofinansowania wynosi 3 392 273,30 zł.  Starosta zaznaczył, że  w całym projekcie to dzieci są najważniejsze.
(…)Chodzi o to, aby je dobrze przygotować do funkcjonowania i życia w społeczeństwie. Niewątpliwie główne cele tego projektu to dążenie do samodzielności oraz doradztwo i to doradztwo wielowymiarowe.
Na zakończenie wyraził nadzieję, że inne powiaty w przyszłości również zaangażują się w projekt, dziękował dyrektor oraz pracownikom szczecineckiego PCPR oraz podkreślał bardzo dobrą współpracę z samorządem województwa.

P.Rozmus

foto:P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: