W 2018 roku na świadczenia wychowawcze i rodzinne szczecinecki MOPS wydał ponad 28 mln zł

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-18 11:58:21
W 2018 roku na świadczenia wychowawcze i rodzinne szczecinecki MOPS wydał ponad 28 mln zł
  • Foto: TV Gawex

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku dokonał rocznego podsumowania. Okazuje się, że największym zainteresowaniem w roku ubiegłym cieszyło się świadczenie przyznawane z rządowego programu Dobry Start tak zwane 300 plus. Ze świadczenia wychowawczego 500 plus również korzysta wiele rodzin jednak w związku z podniesieniem płac minimalnych, które zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia pojawiło się pytanie czy beneficjentów korzystających z tej zapomogi będzie ubywać. Ile takich rodzin wypadło z tego programu w Szczecinku?

Obecny rząd od kilku lat stara się realizować politykę prorodzinną. W związku z tym powstały takie programy jak Dobry Start czyli 300 złotych na wyprawkę dla każdego uczącego się dziecka oraz świadczenie wychowawcze 500 plus.  W 2018 roku zdecydowanie największa liczba osób korzystająca z naszych świadczeń to osoby, które skorzystały ze świadczenia Dobry Start. W roku ubiegłym z tej formy skorzystało 2931 rodzin można powiedzieć, że przyznaliśmy to świadczenie na 4000 dzieci i młodzieży uczącej się bo wydaliśmy 3977 świadczeń. W kolejności zdecydowanie największą grupą są osoby korzystające ze świadczenia wychowawczego czyli słynne 500+. Z tej formy skorzystało 2489 rodzin. Następnie były świadczenia rodzinne i z tej zapomogi skorzystało 2430 rodzin. - powiedziała Iwona Wagner, zastępca dyrektora MOPS w Szczecinku

Na świadczenia wychowawcze i rodzinne szczecinecki MOPS wydał około ponad 28 643 427 zł.

W wielu miastach w Polsce podniesienie płacy minimalnej sprawiło, że niektóre rodziny automatycznie wypadły z programu 500 plus gdyż próg dochodowy się zwyczajnie zwiększych. Sytuacja w Szczecinku pozostaje bez zmian. Podwyżki wynagrodzenia nie miały wpływu na kwalifikacje do pobierania świadczeń i na chwilę obecną nikt nie wypadł z programu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zapowiada również pewne zmiany dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od nowego okresu zasiłkowego wzrośnie kryterium uprawniające do tego świadczenia i będzie wynosiło 800 zł, a powiedzmy sobie szczerze, od chwili wprowadzenia w życie ustawy o funduszu alimentacyjnym to kryterium było niezmienne i wynosiło 725 zł. Z roku na rok maleje liczba uprawionych osób do jego pobierania. W zeszłym roku skorzystało z tej formy zaledwie 317 rodzin. - dodała nasza rozmówczyni.

W chwili obecnej MOPS przygotowuje się do wypłacania kolejnego świadczenia, tym razem z inicjatywy burmistrza Szczecinka Daniela Raka, który zamierza wdrożyć program becikowego dla każdego nowo narodzonego mieszkańca Szczecinka ze środków własnych budżetu miasta. Będzie to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł i będzie przyznawana bez względu na dochód. Uchwała ta będzie podjęta na najbliższej sesji rady miasta, wówczas poznamy szczegóły tego programu.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: