Żłobek w Bobolicach ma nowego dyrektora

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-11 15:07:48
Żłobek w Bobolicach ma nowego dyrektora
  • Foto: UM Bobolice

W dniu 31 grudnia 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Bobolicach „Elfiki”. W wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze terminie wpłynęły 2 oferty.

W wyniku I etapu konkursu polegającego na analizie dokumentów pod względem formalnym oferty te spełniły wymagania kwalifikacyjne. Do dalszej rekrutacji tj. rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowano 2 kandydatów. W wyniku zakończenia postępowania konkursowego komisja konkursowa rekomendowała do zatrudnienia na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Bobolicach „Elfiki” Panią Esterę Dadan. Burmistrz zatwierdził przedstawioną przez komisję kandydaturę. Została nim Pani Estera Dadan mieszkanka Bobolic, która stanowisko objęła w dniu 10 stycznia 2019 r.Pani Estera Dadan posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz kwalifikacje niezbędne do zajęcia stanowiska.

Grażyna Kaczanowicz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: