Miniony rok w liczbach. Jak wyglądała praca Starostwa Powiatowego w Szczecinku w 2018 roku?

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-08 12:45:05
Miniony rok w liczbach. Jak wyglądała praca Starostwa Powiatowego w Szczecinku w 2018 roku?
  • Foto: TV Gawex

Zawsze na początku roku podsumowujemy pracę Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Jak wyglądała ona w 2018 roku? Na wstępie warto powiedzieć, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracownicy Biura Obsługi Interesanta zarejestrowali ponda 27,5 tys. różnego rodzaju pism. To o ponad 1,5 tys. więcej niż w roku 2017.

Oczywiście wyjątkowo „wzmożony ruch” można było zaobserwować przy drzwiach Wydziału Komunikacji i Transportu.  Panie pracujące w Wydziale wydały łącznie ponad 3400 praw jazdy oraz 320 decyzji o cofnięciu, czy zatrzymaniu dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Wydały również ponad 1770 profili kandydatów na kierowców, a więc dokumentów wymaganych przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy. Wydział zarejestrował ponad 5600 pojazdów. 4270 z nich stanowiły samochody osobowe, 421 ciężarowe,211 motocykle,114 motorowery,108 naczepy ciężarowe i 211 przyczepy lekkie.
Oczywiście każdego roku wielu mieszkańców powiatu szczecineckiego realizuje marzenie o budowie własnego domu. Wydział Architektury i Budownictwa wydał 528 pozwoleń na budowę z 794 złożonych wniosków. Przyjęto 518 zgłoszeń budów, robót budowlanych, rozbiórek i zmian sposobu użytkowania obiektu nie wymagających decyzji  oraz wydano 483 dzienniki budowy. Miniony rok był również wzmożonym czasem pracy dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Pracownicy Wydziału przyjęli i zrealizowali ponad 1700 zgłoszeń prac geodezyjnych. 1540 operatów technicznych będących wynikiem prac geodezyjnych przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Ponad 1530 wniosków o udostępnienie materiałów dla PZGiK. Wprowadzili ponad 4000 zmian w trybie czynności materialno – technicznych  oraz wydali ponad 320 decyzji administracyjnych w prowadzonych postępowaniach. Wielu interesantów odwiedziło także biuro paszportowe. Przyjęto 2654 wnioski i wydano 2535 paszportów. Ponadto przyjęto 45 wniosków o zaproszenia dla cudzoziemców i wydano 43 z nich. 

 

P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: