Krzysztof Siwakowski laureatem konkursu NBP

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-04 14:08:35
Krzysztof Siwakowski laureatem konkursu NBP
  • Foto: TV Gawex

W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta? – to pytanie konkursowe postawione uczniom klas gimnazjalnych i szkół podstawowych przez Narodowy Bank Polski pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczeń Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach Krzysztof Siwakowski pod opieką nauczyciela Klaudii Strzeszewskiej przygotował obszerną pracę pokazującą jego osobiste odczucia, doświadczenia i stosunek do polskiej waluty. Praca musiała spełnić liczne wymogi dotyczące objętości, ilości znaków na stronie, rozmiaru i typu czcionki, wielkości interlinii, a dodatkowo została sprawdzona w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia naruszenia praw autorskich i nieuprawnionego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej. 
14 grudnia w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, podczas uroczystej gali finałowej, zostały ogłoszone wyniki XVII edycji Konkursu na pracę pisemną. Laureatem konkursu i zdobywcą II miejsca ogólnopolskiego, prestiżowego konkursu został Krzysztof Siwakowski. Razem ze swoim opiekunem odbierali tego dnia gratulacje i dyplomy z rąk członków kapituły konkursowej. Główną nagrodą, poza dyplomami i upominkami jest nagroda pieniężna dla ucznia wynosząca 3 500 zł brutto.
Zachęcamy wszystkich, aby wierzyli w siebie i tak, jak Krzysztof startowali w konkursach i próbowali swoich sił. Każdy konkurs przynosi nagrody, jeden większe, drugi mniejsze, ale zawsze jest satysfakcja, że się spróbowało.

 Klaudia Strzeszewska
Krzysztof Siwakowski

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: