Dodatkowe środki na walkę z bezrobociem 

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-04 11:25:21
Dodatkowe środki na walkę z bezrobociem 
  • Foto: TV Gawex

Powiat Szczecinecki przeznaczy na ten cel ponad 8 mln złotych Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 11 grudnia 2018 roku. Kolejne obrady zaplanowano na 21 stycznia 2019 roku. To właśnie wtedy zostaną podjęte decyzje w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu  w 2019 roku.

Ogólna kwota z Funduszu Pracy jaką w bieżącym roku samorząd powiatowy będzie mógł przeznaczyć na ten cel – jak wstępnie poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  -  wynosi ponad 8 mln zł, w tym ponad 7 mln zł  na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia. Ponad 2,4 mln zł pochodzi z tzw. algorytmu, 2,9 mln zł z Regionalnego Programu operacyjnego 2014-2020, zaś ponad 2,4 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dyspozycji pozostanie  280 tys. zł. Tyle Powiatowy Urząd Pracy będzie mógł przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Urząd już bada zapotrzebowanie na środki z KFS. Samorząd Powiatowy zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego planu finansowego Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 22 stycznia 2019 roku.
 

info: Piotr Rozmus/Starostwo Powiatowe

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: