Przebudowa drogi w Drzonowie

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-12-10 09:43:16
Przebudowa drogi w Drzonowie
  • Foto: P.Rozmus

Powiat Szczecinecki otrzymał ponad 2,3 mln zł dofinansowania na realizację inwestycji. Trwają prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3581 Z w Drzonowie w gminie Biały Bór, od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych. Wykonawcą zadania jest firma Pol – dróg z Drawska Pomorskiego. Stosowne umowy na jego realizację parafowano 10 października 2018 roku.

Koszt przedsięwzięcia to prawie 5,4 mln zł brutto. Powiat szczecinecki otrzymał ponad 2,3 mln zł  (63,63%) dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 
Przebudowywany odcinek drogi ma długość ok 1,6 km. Nawierzchnia zostanie poszerzona do 6 metrów, pokryta nakładką wzmacniającą oraz zaopatrzona w kanalizację deszczową. Na terenie zabudowanym powstanie obustronny chodnik o szerokości 2 metrów oraz zatoka parkingowa dla samochodów osobowych. Na tym odcinku drogowcy ograniczą arterię krawężnikami. Na samej trasie drogi powstanie 5 skrzyżowań. Odcinek na całej długości zostanie oświetlony. Termin zakończenia prac wyznaczono na maj 2019 roku.

Info:P.Rozmus
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: