Konsultacje współpracy z NGO

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-12-09 12:13:12
Konsultacje współpracy z NGO
  • Foto: UM Szczecinek

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Konsultacje zaplanowane zostały na 5 - 13 grudnia 2018 r. Osobą odpowiedzialną za ich przeprowadzenie jest pełnomocnik ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi – Beata Kowal (tel. 94 37 141 53, mail: b.kowal@um.szczecinek.pl).

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu:
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,
- drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres b.kowal@um.szczecinek.pl.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.

info:  M. Ludewicz / UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: