Dostawa do Banku Żywności

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-12-07 13:53:28
Dostawa do Banku Żywności
  • Foto: P.Rozmus

Samochód ciężarowy wypchany po brzegi produktami spożywczymi podjechał w czwartek, 6 grudnia pod znajdujący się przy ulicy Wiatracznej 1 Magazyn Żywności. Po produkty żywnościowe mogli zgłaszać się mieszkańcy Barwic i Białego Boru.

Warto zaznaczyć, że Bank Żywności prowadzony przez Szczecinecką Fundację Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych działa od 2013 roku. Produkty dystrybuują Banki Żywności w Nowych Bielicach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przedsięwzięcie to olbrzymie wsparcie dla rodzin w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Dość powiedzieć, że rokrocznie Bank Żywności przekazuje ponad 800 ton żywności najuboższym mieszkańcom z terenu powiatu szczecineckiego.

Po żywność mogli zgłaszać się mieszkańcy Barwic i Białego Boru, w środę (12.12) produkty odbiorą mieszkańcy z Bornego Sulinowa i gminy Szczecinek, a w czwartek (13.12) ze Szczecinka i Grzmiącej.

Przypomnijmy, kto może korzystać z Banków Żywności. Osoby, których sytuację określają przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziom dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie (których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie). Osoby chcące skorzystać z pomocy muszą złożyć oświadczenie w odpowiednim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Info:P.Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: