Sztandar  Żołnierski ze Szczecinka w Muzeum w Bobolicach

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-12-07 13:57:00
Sztandar  Żołnierski ze Szczecinka w Muzeum w Bobolicach
  • Foto: UM Bobolice

W dniu 4 grudnia br. w Galerii Muzeum Regionalnego w Bobolicach odbyła się podniosła uroczystość – przekazanie do zbiorów muzealnych sztandaru Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinku. W uroczystości wzięli udział: prezes Zarządu Koła płk Wiesław Dymiński z małżonką Jolantą, wiceprezes – płk Zbigniew Zmaczyński oraz Pani Krystyna Niezgoda i chorąży Michał Osowski, członkowie Zarządu. Natomiast gminę Bobolice reprezentowała Burmistrz Mieczysława Brzoza, a uroczystość prowadziła przewodnicząca Rady Muzeum Pani Renata Kowalska. 

W części wstępnej uroczystości prowadząca powitała członków Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Panią Burmistrz, następnie podała cel 
i przebieg uroczystości, po czym udzieliła głosu prezesowi koła płk. Wiesławowi Dymińskiemu. Na początku swego wystąpienia Pan płk przeczytał dwie uchwały: pierwszą, podjętą przez Prezydium Zarządu Głównego Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, z dnia. 20 marca 2002 r. o nadaniu sztandaru kołom Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Ziemi Szczecineckiej w Szczecinku. Stwierdzono w nim, że „sztandar jest symbolem niezłomnej wierności członków Związku dla Rzeczypospolitej Polskiej, honoru, męstwa i tradycji Wojska Polskiego”. Natomiast druga uchwała została podjęta dnia 9 października 2018 r. przez Walne Zebranie Członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinku, dotyczyła przekazania sztandaru Muzeum Regionalnemu  w Bobolicach do jego zbiorów. 

Oto jej treść:
„Uchwała nr 3/2018 Walnego Zebrania Członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinku. Na podstawie Rozdziału X § 70 pkt 2 Statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uchwalonego przez IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 13 kwietnia 2010 r. Walne Zebranie ze względu na kończący się okres ważności dotychczasowego sztandaru w 2018 r., postanawia nadany kołom sztandar Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Ziemi Szczecineckiej w Szczecinku przekazać dla: Muzeum Regionalnego w Bobolicach. Przekazania sztandaru dokona Prezes Koła w asyście pocztu sztandarowego do końca 2018 r.

Sekretarz Zarządu Koła Danuta Kozłowska     Prezes Zarządu Koła płk. Wiesław Dymiński

Po odczytaniu  przez płk W. Dymińskiego uchwał przystąpiono do aktu przekazywania sztandaru, zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Ceremoniał składał się z dwóch części – pożegnania sztandaru i przekazania go kierownikowi muzeum. Sztandar pożegnał płk Wiesław Dymiński, prezes Zarządu Koła w następujący sposób: w pozycji przyklęku złożył na obrzeżu sztandaru pożegnalny pocałunek, po czym zasalutował, przejął sztandar od chorążego Pana Michała Osowskiego i wręczył go kierownikowi muzeum. Po przejęciu sztandaru Bronisław Malinowski wygłosił krótkie przemówienie, w którym podziękował Zarządowi Koła Związku Żołnierzy za cenny dar i zapewnił, że od dziś zajmie on poczesne miejsce w zbiorze sztandarów naszego muzeum. Będzie oglądany i podziwiany przez zwiedzających, a dla młodzieży będzie drogowskazem do kształtowania postaw patriotycznych i szacunku dla Wojska Polskiego. 

Po wręczeniu sztandaru płk Wiesław Dymiński przekazał muzeum teksty obu uchwał oraz maszynopis jego artykułu pt. „Sztandar dla ZBŻZ i ORWP w Szczecinku”, opublikowany w „Głosie Weterana Wojska Polskiego”, w którym przedstawił historię tego sztandaru. Kierownik muzeum podziękował za dokumentację i stwierdził, że wiedza w niej zawarta będzie wykorzystana przez pracowników muzeum podczas prezentacji sztandaru zwiedzającym oraz w publikacjach tematycznych. Na zakończenie zwrócił się do gości tymi słowami: „Również będzie nam miło jeśli Państwo – jako ofiarodawcy sztandaru, co jakiś czas zechcecie przyjechać go obejrzeć i przenieść się myślami w czasy swej zaszczytnej służby wojskowej”. Dodał również, że ten sztandar jest kolejnym darem przekazanym naszemu muzeum przez koło żołnierzy ze Szczecinka. W grudniu 2015 r. otrzymaliśmy zbiór oznaczeń państwowych i wojskowych medali, które eksponujemy w tej sali. 

W części oficjalnej przemówiła również Pani Burmistrz Mieczysława Brzoza. W imieniu władz miasta podziękowała za sztandar oraz nakreśliła perspektywy rozwoju naszego muzeum wskazując, że są plany przeniesienia go w inne miejsce. Na zakończenie uroczystości goście zwiedzili zbiory muzealne po czym powrócili do sali galerii na skromny poczęstunek. 

info: UM Bobolice
                                                                                                                                 

Komentarze (1)

Krysia 2018-12-07 09:12

Szkoda, że Muzeum Regionalne w Szczecinku nie zainteresowało się pozyskaniem do swojej ekspozycji sztandaru. Czyżby historyczny konflikt interesu???

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: