Radni wybrali składy komisji

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-12-06 13:38:44
Radni wybrali składy komisji
  • Foto: TV Gawex

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta wybrano składy poszczególnych komisji, które w najbliższej kadencji zajmować się będą przygotowaniem i opiniowaniem uchwał.

1.  Komisja Budżetowo-Ekonomiczna w składzie:
a) Kania Jerzy,
b) Kaszewski Marcin,
c) Kiedel Szymon,
d) Suchowiejko Wiesław,
e) Dudź Jerzy.

2.  Komisja Rozwoju Gospodarczego i Samorządności w składzie:
a) Kaszewski Marcin,
b) Bogdanowicz Marek,
c) Bała Małgorzata,
d) Rautszko Janusz,
e) Stypa Wojciech.

3.  Komisja Problemów Społecznych w składzie:
a) Kuszmar Grażyna,
b) Bała Małgorzata,
c) Peciak-Nazarewska Paulina,
d) Kubiak-Horniatko Małgorzata,
e) Wójcik Tomasz.

4.  Komisja Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego w składzie:
a) Brynkiewicz Jacek,
b) Pazoła Ryszard,
c) Peciak-Nazarewska Paulina,
d) Kubiak-Horniatko Małgorzata,
e) Pawłowicz Joanna.

5.  Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie:
a) Kiedel Szymon,
b) Zawada Krzysztof,
c) Brynkiewicz Jacek,
d) Suchowiejko Wiesław,
e) Wójcik Tomasz.

6.  Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w składzie:
a) Ogrodziński Marek,
b) Kuszmar Grażyna,
c) Ogrodzińska Ewa,
d) Pawłowicz Joanna,
e) Grobelny Andrzej.

7.  Komisja Skarg, Petycji i Wniosków w składzie:
a) Zawada Krzysztof,
b) Pazoła Ryszard,
c) Ogrodzińska Ewa,
d) Grobelny Andrzej,
e)  Dudź Jerzy.
 

8.  Komisja Rewizyjna w składzie:
a) Rautszko Janusz,
b) Kania Jerzy,
c) Stypa Wojciech,
d) Bogdanowicz Marek,
e)  Ogrodziński Marek.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: