Podsumowanie Mocnego Przekazu Historycznego w DPS

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-11-29 12:11:10
Podsumowanie Mocnego Przekazu Historycznego w DPS
  • Foto: Monika Orzechowska

Okazałym tortem, podziękowaniami, pamiątkowymi dyplomami, nagrodami oraz wyjątkowym koncertem muzyki patriotycznej – tak w środę 28 listopada 2018r w borneńskim DPS podsumowano projekt pn. „AKADEMIA MOCNEGO PRZEKAZU”.

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 25-lecia polskiej wolności Bornego Sulinowa miało na celu „ocalić od zapomnienia” wyjątkowe osoby, miejsca historycznie ważne, piosenki i wiersze.

Zastępca dyrektora DPS, koordynator projektu – p. Tomasz Kapuściński powitał uczestników spotkania: seniorów z borneńskiego DPS, Klubu Aktywnego Seniora „AS”, słuchaczy Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, espołu „Jarzębiny” z Jelenia oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego z Bornego Sulinowa. Następnie podczas prezentacji multimedialnej omówił działania projektowe: reportaże, warsztaty, wystawy fotograficzne, malarskie i edukacyjne, wykłady, koncerty, festiwale, które zrealizowane zostały w ramach Klubu Historyczno – Dziennikarskiego, Klubu Fotograficznego, Klubu Malarskiego oraz Klubu Muzycznego. Podsumowaniem tej część spotkania było wręczenie dyplomów i pamiątkowych kalendarzy dokumentujących aktywność uczestników działania podczas realizacji ośmiomiesięcznego projektu.

Bardzo dużo pozytywnych emocji zapewnił konkurs historyczny, w którym swoją wiedzą mogli się pochwalić zarówno młodzi, jak i seniorzy oraz nastrojowy koncert muzyki patriotycznej
w wykonaniu zespołu „Jarzębiny” z Jelenia.

Uczestnicy wydarzenia wysoko ocenili działania projektowe i wyrażają chęć uczestniczenia
w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości.

 

Info:T.Kapuściński 

zdjęcia:Monika Orzechowska

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: