Pomoc dla najbardziej potrzebujących

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-11-27 11:54:13
Pomoc dla najbardziej potrzebujących
  • Foto: P.Rozmus

Od dziś potrzebujący mogą pobierać żywność z Banku Żywności prowadzonego przez Szczecinecką Fundację Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych. Przez trzy dni, zaczynając od dziś (26.11), w godzinach od 8:00 do 12:00, najbardziej potrzebujący mieszkańcy Szczecinka, delegowani przez MOPS mogą pobierać żywność z działającego przy PCPR Magazynu Żywności. Uczyniło to już blisko 70 osób. W ubiegłym tygodniu po produkty zgłaszali się mieszkańcy gmin powiatu szczecineckiego wyznaczeni przez GOPS.

Bank Żywności prowadzony przez Szczecinecką Fundację Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych działa od 2013 roku. Produkty dystrybuują Banki Żywności w Nowych Bielicach  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przedsięwzięcie to olbrzymie wsparcie dla rodzin w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Dość powiedzieć, że rokrocznie Bank Żywności przekazuje ponad 800 ton żywności najuboższym mieszkańcom z terenu powiatu szczecineckiego.

Kto może korzystać z Banków Żywności? Osoby, których sytuację określają przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziom dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie (których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie). Osoby chcące skorzystać z pomocy muszą złożyć oświadczenie w odpowiednim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kolejna akcja wydawania żywności już w grudniu.

Tekst:P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: