Plan budżetowy powiatu szczecineckiego na 2019 rok

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-11-22 11:04:30
Plan budżetowy powiatu szczecineckiego na 2019 rok
  • Foto: TV Gawex

Ostatnie tygodnie były dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego bardzo pracowite. Dla gremium kończącego swą kadencję, czas ten upłynął pod znakiem projektowania budżetu na 2019 rok. Starosta Krzysztof Lis odbył w tym czasie niezliczoną ilość spotkań z dyrektorami jednostek i komórek organizacyjnych, szkół i prezesami spółek. Planowanie dochodów, wydatków i inwestycji znalazło swój finał i przybrało ostateczny kształt w postaci projektu, który 15 listopada został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jak zatem prezentuje się projekt budżetu na nadchodące 12 miesięcy?

Przyszłoroczny budżet Powiatu Szczecineckiego, po stronie dochodów zamknął się kwotą 114 534 664, 42 zł. Szacowana suma wydatków to 117 324 353, 98 zł, z czego 17 488 294, 00 zł, zostanie przeznaczone na inwestycje. A skoro o nich mowa, warto przyjrzeć się im odrobinę dokładniej. Na inwestycje drogowe samorząd powiatowy przeznaczy 11 725 493, 00 zł. Wśród najważniejszych zadań  znalazła się dalsza przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Drzonowo, na odcinku ( 1600 m) od drogi krajowej Nr 20 do torów kolejowych. Koszt inwestycji to 4 680 031,00 zł przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2 337 334,00 zł. Innym ważnym drogowym przedsięwzięciem będzie przebudowa odcinka (2,7 km) drogi w Sępolnie Wielkim w gminie Biały Bór. W tym przypadku koszt inwestycji wyniesie  4 225 459, 00 zł. Powiat Szczecinecki stara się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach  Rządowego Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Mówiąc o planowanych inwestycjach drogowych nie można zapomnieć o tej, którą samorząd powiatowy zamierza zrealizować w Dzikach. Oszacowano, że przebudowa tamtejszej drogi powiatowej pochłonie  2 390 003,00 zł. Powiat Szczecinecki ubiega się o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 250 000 , 00 zł  oraz z rezerw Ministerstwa Infrastruktury w wysokości  1 195 000, 00 zł.

Na budowę i przebudowę obiektów sportowych, Powiat Szczecinecki planuje przeznaczyć 1 108 728,00 zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się te o których Zarząd Powiatu Szczecineckiego myślał od dawna. Chodzi mianowicie o przebudowę sal gimnastycznych w ZS nr 7 w Białym Borze i ZS Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku. Koszt obu to 550 244, 00 zł. Również  i w tym przypadku samorząd powiatowy może liczyć na finansowe wsparcie. Inwestycje zostaną dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 275 122, 00 zł. Budowa sali gimnastycznej  w białoborskiej szkole, nie będzie jedyną inwestycją realizowaną w tamtejszej placówce. Szkoła będzie się mogła również pochwalić nowym boiskiem z poliuretanową nawierzchnią. Koszt jego budowy oszacowano na 558 484, 00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 192 009, 00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przyszłoroczny plan finansowy zakłada, że samorząd powiatowy na termomodernizację obiektów przeznaczy 902 804, 00 zł. Takowej zostanie poddana sala gimnastyczna w ZS Nr 2 im Ks. Warcisława IV. Inwestycja zostanie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 442 551, 00 zł.

Natomiast na budowę i modernizację obiektów, Powiat Szczecinecki zamierza wyasygnować 1 381 800,00 zł.  434 800, 00 zł będzie kosztować wykonanie instalacji ppoż, wymiana instalacji elektrycznej, oraz przebudowa łazienek w ZS Nr 1 im. KEN.  160 000, 00 zł budowa ekranu akustycznego na terenie bazy PKS, aby odgłosy towarzyszące pracy warsztatów, nie zakłócały spokoju mieszkańców ulic Cieślaka  i Kwiatowej. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 80 000, 00 zł z WFOŚiGW. Instalacja ppoż. pojawi się również w I LO im. Ks. Elżbiety. Koszt inwestycji to 170 000, 00 zł.

180 000, 00 zł samorząd zainwestuje w Dom Pomocy Społecznej  w Bornem Sulinowie. 100 000, 00 zł będzie kosztować dostosowanie budynku do wymagań ochrony ppoż., 80 000, 00 zł natomiast przebudowa łazienek w pokojach w segmentach mieszkalnych.

Modernizacji zostaną poddane również łazienki w internacie ZS Nr 7 w Białym Borze – koszt 60 000, 00 zł. Budowa budynku inwentarsko – hodowlanego wraz z zapleczem dydaktycznym do nauki w zawodach technik weterynarii i technik agrobiznesu przy ZS NR 6 to koszt 100 000, 00 zł.

W budżecie zaplanowano również modernizację węzła sanitarnego w na  I i II piętrze w internacie ZST – koszt 150 000, 00 zł. Modernizacji zostaną także poddane pomieszczenia kuźni – 77 000, 00 zł.

Przebudowa ogólnodostępnych sanitariów w I LO im. Ks. Elżbiety wyniesie 50 000, 00 zł.

Na likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych Powiat przeznaczy 114 500, 00 zł. W ich ramach  zaplanowano zakup  9 – osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczecinku. Na ten cel samorząd powiatowy pozyska 80 000, 00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiat szczecinecki zamierza wesprzeć gminę Szczecinek i partycypować w kosztach budowy drogi gminnej od drogi  wojewódzkiej  nr 172  do kopalni kruszyw. Na ten cel przeznaczy 250 000, 00 zł.

Zakupy różnego rodzaju sprzętu pochłoną 158 000, 00 zł.  Wśród nich znajdą się m.in: dostawa i montaż centrali ppoż. wraz z instalacją w DPS w Bornem Sulinowie – 50 000, 00 zł, dostawa serwerów plików dla Starostwa Powiatowego w Szczecinku – 38 000, 00 zł i dostawa licencji „Portal interesanta” – modołu oprogramowania EWID 2007 czy chociażby dostawa sprzętu kuchennego do Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego – 20 000, 00 zł.

Wśród pozostałych wydatków inwestycyjnych znalazły się m.in.: dokapitalizowanie szczecineckiego szpitala w wysokości 1 000 000, 00 zł, budowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – 291 915, 00 zł, czy też stworzenie zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Szczecinka. Na wszelkiego rodzaju dokumentację techniczną i projektową, samorząd powiatowy przeznaczy 250 000, 00 zł.

Każdego roku samorząd powiatowy przeznacza ogromne kwoty na ogólnie pojętą oświatę. 2019 nie będzie w tym względzie wyjątkiem. Na ten cel Powiat Szczecinecki zaplanował 37 069 911, 51 zł.  Jak zawsze duże środki pochłonie pomoc społeczna - 8 805 220,00 zł oraz ochrona zdrowia - 3 444 000, 00 zł.

 

Tekst:P.Rozmus 

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: