Zaduszki - dzień pamięci i modlitwy za zmarłych

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-11-02 09:34:37
Zaduszki - dzień pamięci i modlitwy za zmarłych
  • Foto: TV Gawex

Kościół katolicki 2 listopada wspomina wszystkich wiernych zmarłych. W Dzień Zaduszny katolicy modlą się za wiernych zmarłych, których dusze mogą jeszcze przebywać w czyśćcu. W Zaduszki, tak jak w Dzień Wszystkich Świętych, wierni odwiedzają cmentarze, zapalają znicza, przynoszą wiązanki na groby i uczestniczą we mszach świętych w intencjach osób zmarłych.

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Opiera się na przesłankach zawartych w Piśmie św. oraz na sięgającej II wieku tradycji kościelnej. Duży wkład w rozwój nauki o czyśćcu wniósł św. Augustyn. Dogmat podkreśla dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary za grzechy oraz możliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w intencji dusz czyśćcowych. Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają czyśćca są już bezpieczni, bo znaleźli się w Bożych rękach. Mogą być pewni zbawienia, na którego pełnię muszą się jeszcze przygotować. Czyściec jest "przedsionkiem nieba". Jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości do Boga, bliźniego i samego siebie.

Narodziny Dnia Zadusznego przypadają na 998 r., kiedy to w klasztorach podległych opactwu Cluny zaczęto obchodzić 2 listopada wspomnienie zmarłych. Poprzez kluniackie klasztory zwyczaj rozpowszechnił się na północ od Alp. Dotarła także do Rzymu, ale dopiero około XII wieku. Z kolei w XV wieku wśród hiszpańskich dominikanów rozpowszechnił się zwyczaj odprawiania w tym dniu 3 Mszy św. przez każdego z kapłanów. Stopniowo papieże rozciągnęli ten przywilej wielokrotnego odprawiania Mszy św. na cały Kościół.

W dniu 1 listopada Kościół wspomina "wszystkich świętych", czyli tych, którzy już zostali zbawieni. Dzień kolejny, czyli 2 listopada, jest dniem, w którym Kościół modli się za wszystkich zmarłych. O ile Dzień Wszystkich Świętych jest dniem radosnym i bardzo uroczystym, o tyle Zaduszki są dniem refleksji i zadumy nad przemijaniem ludzkiego życia.

źródło: www.diecezja.wloclawek.pl

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: