Miasto Szczecinek podpisało kolejne porozumienie z firmą Kronospan

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-10-01 15:01:08
Miasto Szczecinek podpisało kolejne porozumienie z firmą Kronospan
  • Foto: TV Gawex

Dziś (01.10) w Urzędzie Miasta Szczecinek odbyła się specjalna konferencja prasowa, podczas której zastępca burmistrza Daniel Rak oraz dyrektor generalny firmy Kronospan Tomasz Jańczak, podpisali kolejne porozumienie o współpracy, która jest kontynuacją działań wcześniejszych porozumień oraz Planu Inwestycyjnego z dnia 21 października 2014 roku.

Działając zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz będąc świadomym konieczności stałego dążenia do poprawy powietrza, czystości wód, obniżenia hałasu i innych czynników, wpływających na standard życia i zdrowia mieszkańców zarówno Szczecinka, jak i całego regionu, Kronospan zrealizował poważne inwestycje środowiskowe. Kolejne inwestycje zostaną zrealizowane niezwłocznie, ale nie później niż do końca 2019 roku.

Podstawowe założenia współpracy zostały uregulowane w porozumieniach, zawartych przez strony 25 października 2010 roku oraz 9 stycznia 2013, a także w Planie Inwestycyjnym na rok 2015.   

Podpisując niniejsze porozumienie, Firma Kronospan planuje podjęcie następujących działań:

a/ Współfinansowania do kwoty 250 000 zł jednego z wybranych projektów budżetu obywatelskiego, realizowanego w 2019 roku przez Miasto Szczecinek.
b/ Ufundowania dwóch mobilnych stacji rowerowych oraz rowerów w mieście o wartości ponad 
100 000 zł.
c/ Wsparcia produktami Kronospan o wartości 100 000 zł nowo powstającej siedziby organizacji pozarządowych,  działających na rzecz miasta i mieszkańców w Szczecinku.
d/ Ufundowania ekologicznego samochodu elektrycznego marki Volkswagen Golf o wartości
ok. 150 000 zł dla laureata konkursu „Najlepszy taksówkarz Szczecinka“ w ramach części działań na rzecz promocji ekologicznych środków (form) transportu jakie prowadzi Kronospan.
e/ Planowany jest zakup 150 platform (4-osiowych wagonów), który stanowić będzie 
kontynuację polityki firmy zmierzającą do zmniejszenia emisji liniowej z transportu samochodowego, wartość projektu to blisko 93 000 000 zł przy udziale środków z dotacji unijnych. Firma wyraża tym samym chęć uczestnictwa w rządowym programie zrównoważonego rozwoju transportu multimodalnego.  
f/ Dokonanie wymiany floty ponad 100 pojazdów ciężarowych do końca 2019 roku, a tym samym zarejestrowanie w Szczecinku nowych samochodów, co ma przełożenie na zwiększenie wpływów z podatków. Nowoczesna flota to ograniczenie emisji spalin oraz zmniejszenie zużycia paliwa, 
co pozytywnie wpłynie na środowisko.

 Kronospan deklaruje realizację niezwłocznie, ale nie później niż do końca 2019 roku, dalszych działań modernizacyjnych w zakładzie w ramach dostosowania zakładu do nowych przepisów BAT m.in.:

- modernizacja odpylania skrawalni poprzez zainstalowanie wysokosprawnych cyklofiltrów,
- wymiana agregatów chłodniczych na ekologiczne,
- modernizacja rozdzielni średnionapięciowej 15Kv,
- instalacja mokrego odpylania pras Kalander,
- modernizacja „blow-line” suszarni MDF.

Miasto Szczecinek, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Szczecinek, zobowiązuje się do dalszego wspierania Kronospanu poprzez nacisk na wprowadzanie w szkołach kierunków zawodowych, doradztwo zawodowe, ukierunkowane na kształcenie politechniczne oraz działania na rzecz rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku oraz na rzecz Szczecineckiego Klastra Meblowego. 

Miasto deklaruje wpięcie dwóch, ufundowanych przez Kronospan, mobilnych stacji rowerowych przy ul. Szczecińskiej przy Aqua-Tour oraz przy ul. Waryńskiego, przy zakładzie Kronospan, do systemu Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich oraz do ich obsługi i serwisu na koszt należącej 
do miasta Spółki KM.

 

Komentarze (5)

zadowolona 2018-10-02 13:15

No i brawo. Prosimy o jeszcze!

volvo 2018-10-02 13:22

Ciekawe co na to ekooszolomy?

gość 2018-10-15 22:23

Ile musi być warta utrata zdrowia mieszkańców Szczecinka skoro Kronospan współfinansuje i funduje na kwote około 500 tysięcy pomysy aktualnych władz miasta

Nina 2018-11-03 07:55

No i wszystko PO staremu. Chodzą słuchy że Szczecinek jest jednym z najbardziej skorumpowanych miast na Pomorzu. Czy to prawda hmmmm?

Ccc 2018-11-03 18:25

Po uporaniu się z zanieczyszczeniem powietrza przez Krono. Miasto powinno się zająć niską emisją spowodowaną przez spalanie byle czego w piecach domowych. Przykład osiedle Chełmińska zatruwana przez budynki na ul.Zana czy ul. Skłodowskiej. Czas najwyższy bo poumieramy ze smrodu.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: