53. sesja Rady Powiatu Szczecineckiego

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-09-28 15:29:06
53. sesja Rady Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Piątkowa (28.09) sesja Rady Powiatu Szczecineckiego zaczęła się z lekkim opóźnieniem. Czas rozpoczęcia posiedzenia intencjonalnie opóźniał wiceprzewodniczący Adam Podpora, którego zaintrygowała większa niż zazwyczaj ilość pustych miejsc. I faktycznie, frekwencja radnych na przedostatniej w tej kadencji samorządu powiatowego sesji Rady Powiatu Szczecineckiego pozostawiała sporo do życzenia. Na tę kwestię zwrócił również uwagę radny Grzegorz Poczobut, który w swojej interpelacji słusznie zauważył, że absencja dotyczy głównie radnych jednego konkretnego ugrupowania. Radny przypominał, że kadencja wciąż trwa i apelował o szacunek, który należy się zarówno Radzie jak i mieszkańcom powiatu szczecineckiego. Wyszedł również z propozycją, aby nieusprawiedliwiona nieobecność była równoznaczna z nie wypłaceniem diety.

Kolejny z zawartych w programie punktów przewidywał przedłożenie przez starostę szczecineckiego Krzysztofa Lisa informacji dotyczącej  pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego. Wszelkie szczegółowe dane zawarto w ponad dwudziestoczterostronicowym dokumencie, który przedstawiono radnym. Warto zaznaczyć, że w V kadencji Zarząd Powiatu Szczecineckiego obradował łącznie 213  razy, z czego  3.  w 2014 roku, 63. w 2015 roku, 59. w 2016 roku, 50. w 2017 roku i  39. w 2018 roku. Łącznie, dotychczas Zarząd Powiatu podjął 848 uchwał, w tym 59. decyzji administracyjnych mających formę uchwał.

Ponadto radni zapoznali się z:

- informacją wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za I półrocze 2018 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;

- sprawozdaniami dotyczącymi działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017 oraz z realizacji w roku 2017 zadań wynikających z Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;

- informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu szczecineckiego za rok 2017;

- sprawozdaniem z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu w roku 2017.

Jedna z ostatnich  informacji w sposób szczególny zainteresowała wicestarostę Marka Kotschego, który poprosił obecnego na sali Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku Wiesława Kulika o zgłębienie kwestii aktualnego i medialnego w ostatnim czasie tematu szczepień.  Wiesław Kulik wyjaśnił, że w 2017 roku 98,9 % rodzin powiatu szczecineckiego korzystała ze szczepień. W roku bieżącym 18 rodzin zrezygnowało z możliwości szczepienia i ich sprawa została przekazana wojewodzie zachodniopomorskiemu.

 W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały:

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2018 – 2020”;
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018;
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2018-2031;
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku;
ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu lekkoatletycznego w Szczecinku;
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Szczecineckiego;
zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego;
8.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku;

  rozpatrzenia skargi na dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku.

W przedostatnim punkcie – oświadczenia radnych – głos zabrali wicestarosta Marek Kotschy i radny Grzegorz Poczobut. Wicestarosta oficjalnie potwierdził i uargumentował powody wystąpienia z klubu PO i przejścia w szeregi Porozumienia Samorządowego. Podziękował staroście Krzysztofowi Lisowi za wieloletnią, owocną współpracę i podkreślił również rolę samorządu powiatowego w realizacji wielu sztandarowych inwestycji na terenie Szczecinka. Do słów wicestarosty odniósł się także starosta, który wskazał istotę dialogu, merytorycznej i kulturalnej dyskusji w pracy samorządów. Wyraził również swoje ubolewanie z faktu, że nie wszystkie magistraty hołdują tym wartościom…

Z kolei radny Grzegorz Poczobut odniósł się do ostatniej wizyty radnych miejskich na terenie firmy Kronospan. Wizyta poświęcona była oględzinom niedawno zainstalowanego filtra UTWS. Radny pokreślił, że radni powiatowi - żywo zaangażowani i zainteresowani realizacją przedsięwzięcia - również powinni uczestniczyć w takim spotkaniu.  

Zaraz potem dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Włodzimierz Fil przedstawił informację o postępach przy realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S11”.

Obrady 53. sesji Rady Powiatu zakończył niezwykle miły akcent, bowiem starosta Krzysztof Lis otrzymał honorową statuetkę „Starosta 20 – lecia”.  W bieżącym roku samorządy powiatowe obchodzą jubileusz 20-lecia istnienia, zatem jest to doskonała okazja do wyróżnienia samorządowców, którzy mają szczególny wkład w rozwój lokalny, ale również działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Bez wątpienia takim samorządowcem jest właśnie starosta szczecinecki Krzysztof Lis, co podkreślał wręczający nagrodę wiceprezes Związku Powiatów Polskich i jednocześnie starosta świebodziński Zbigniew Szumski:

(…)Jest to wyróżnienie przyznawane za reprezentowanie interesu samorządu powiatowego, ale nie tylko tutaj na miejscu – bo tutaj wkład pracy pana starosty pewnie docenią mieszkańcy – a na szerszym gremium ZPP, na którym często spotykamy się ze stroną rządową. Za aktywność, zaangażowanie oraz wkład w Polskę Powiatową, chciałbym panu staroście serdecznie podziękować i wręczyć statuetkę „Starosty 20 -lecia”(…) (Uzasadnienie przyznania nagrody w załączniku)

Starosta Krzysztof Lis nie krył wzruszenia, w kilku słowach odniósł się do swojej pracy nie tylko jako starosty szczecineckiego, ale również jako przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Na koniec podkreślił, nie otrzymałby tego wyróżnienia, gdyby nie zaangażowanie radnych z którymi przyszło mu współpracować. Kwiaty staroście gratulując wyróżnienia wręczyła przewodnicząca Rady Powiatu Szczecineckiego Bożena Kawczyńska.

 

Tekst: Piotr Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: