Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-09-24 14:42:18
Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Podczas wczorajszego posiedzenia (20.09)  Zarząd Powiatu Szczecineckiego jak zwykle najwięcej czasu poświęcił sprawom związanym z finansami, edukacją i gospodarowaniem nieruchomości. Członkowie Zarządu zajęli się m.in. kwestiami wypłacenia należności wykonawcy instalacji elektrycznej w zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku, a także dostawcy wyposażenia do ZST – pracownia przewozu drogowego osób i ładunków oraz symulatora samochodu ciężarowego, w ramach projektu „Europejski kierowca”. Pochylili się również nad regulaminem określającym wysokość stawek dodatków dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz zastępstwa. Podjęli uchwałę dotyczącą ogłoszenia kolejnego przetargu dotyczącego zbycia nieruchomości  położonej w Szczecinku przy ul. Artyleryjskiej 9.

Ponadto Zarząd zaakceptował szereg projektów uchwał Rady Powiatu, oraz zapoznał  się z materiałami na najbliższą sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 28 września 2018 roku.
W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały:
- w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Szczecineckiego na rok 2018;
- w sprawie przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych (dot. 5.000 zł na uzupełnienie wyposażenia dwóch sal informatycznych);
- w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu szczecineckiego na rok 2018;
- zmieniającą uchwałę Nr 824/2018 Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej  w miejscowości Drzonowo;
- zmieniającą uchwałę Nr 834/2018 Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych w Szczecinku – V etap, polegający na dostawie mebli;
- zmieniającą uchwałę Nr 835/2018 Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania    o udzielenie zamówienia publicznego na: 
1)   dostawę wyposażenia do Centrum Innowacji  i Praktyk Zawodowych w  Szczecinku - VI etap, polegający na dostawie pomocy dydaktycznych.
2)   dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku w ramach projektu  „Europejski kierowca” - VI etap, polegający na dostawie pomocy dydaktycznych;
- w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg publicznych kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu białogardzkiego;
a) wniosek o unieważnienie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości  położonej w Szczecinku przy ul. Artyleryjskiej 9 w Szczecinku - w przypadku jego uwzględnienia:
b) podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego, położonej w Szczecinku przy ul. Artyleryjskiej 9; 
- w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości  zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego, położonej w Szczecinku przy ul. Artyleryjskiej 9, ustalenia ceny wywoławczej zbycia nieruchomości w czwartym przetargu oraz ustalenia wysokości wadium w przetargu;

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: