25-lat Bursy im. Stanisława Kostki w Szczecinku [ZAPROSZENIE]

  • KW
  • 2018-09-14 15:02:48
25-lat Bursy im. Stanisława Kostki w Szczecinku [ZAPROSZENIE]
  • Foto: https://www.facebook.com/Bursa-im-św-Stanisława-Kostki-228312987320422/

We wtorek 18 września 2018 r., Bursa im. św. Stanisława Kostki w Szczecinku obchodzić będzie Jubileusz 25-lecia swojej działalności opiekuńczo-wychowawczej. Placówkę tę powołał do istnienia bp Czesław Domin (1929-1996). Wydzielono ją z plebanii i zaplecza katechetycznego parafii św. Rozalii. Początkowo zamieszkiwało ją zaledwie kilku chłopców uczęszczających do szkół wieczorowych. Dziś wspiera ona i wychowuje młodzież męską, podejmującą naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Wychowankowie Bursy uczą się w niemal wszystkich szczecineckich szkołach ponadgimnazjalnych. Placówkę prowadzi Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Do tej pory Bursę opuściło prawie 250 absolwentów. Część z nich mieszka dziś i pracuje w Szczecinku – wśród nich także dwóch kapłanów posługujących aktualnie w naszym mieście. Bursa ma swój własny model wychowawczy oparty na całościowym podejściu do rozwoju wychowanka, zarówno w wymiarze intelektualnym jak i fizycznym oraz duchowym. Sprzyja temu kameralny charakter domu (25 miejsc), a także dobra współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołami wychowanków

Jubileusz Bursy bardzo dobrze wpisuje się w rok 2018 obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Został on ogłoszony w 450. rocznicę śmierci św. Stanisława, a także w związku ze zwołanym w Rzymie na październik br. Synodem Biskupów, poświęconym młodzieży i rozeznawaniu powołania. Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Jego ojciec był kasztelanem, a krewni zajmowali znaczące stanowiska w Polsce Jagiellonów i Wazów. Wraz z bratem wysłany został do elitarnego kolegium jezuitów w Wiedniu. Stanisław szybko zrozumiał, że nauka jest wstępem do świadomego podejmowania służby Kościołowi i społeczeństwu. Zapisano, że uczył się, „aby podobać się Bogu i ludziom [...], a w przyszłości ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść”. Wychowany w kulturze renesansu, za swoją życiową dewizę obrał wyznanie: „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć”. Choć rodzice Stanisława mieli wobec niego inne plany, on wybrał poświęcenie się Bogu i ludziom na drodze życia konsekrowanego. Decyzja Stanisława o wstąpieniu do zakonu jezuitów spotkała się z ostrym sprzeciwem jego rodziców. Stanisław jednak był pewien powołania i chciał na nie odpowiedzieć za wszelką cenę. Ten siedemnastoletni chłopak opuścił Wiedeń, przeszedł pieszo ponad 600 km, żeby wreszcie spełnić swoje marzenie i dotrzeć do Dylingi w Bawarii, do przełożonego jezuitów i tam wstąpić do zakonu. Ostatnim etapem życia Stanisława był pobyt w Rzymie. Zmarł na malarię 15 sierpnia 1568 r., w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. W 1674 roku, a więc jeszcze przed kanonizacją bł. Stanisława Kostki, papież Klemens X ogłosił go patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Św. Stanisław Kostka jest też patronem archidiecezji łódzkiej i warszawskiej oraz diecezji płockiej, a także Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy; oręduje również za studentami i nowicjuszami jezuickimi, a także za polską młodzieżą.

Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława na obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).

Zaproszenie na uroczystą Mszę ku czci św. Stanisława Kostki Bursa kieruje do wszystkich mieszkańców Szczecinka.

Program Jubileuszu - 18 września 2018 r.
    10:00 Dzień Otwarty – możliwość zwiedzania Bursy do godz. 17:30 (ul. Kościuszki 91).
    17:45 Wprowadzenie w liturgię (kościół pw. św. Rozalii, ul. św. Rozalii 1, obok Bursy).
    18:00 Msza Święta pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka oraz uczczenie relikwii św. Stanisława Kostki znajdujących się w posiadaniu Bursy.
    20:00 Kolacja i oficjalne spotkanie jubileuszowe dla absolwentów i zaproszonych gości.

Przeczytaj podobne wpisy

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: