Dekomunizacji w Szczecinku ciąg dalszy

  • KW
  • 2018-09-13 10:18:24
Dekomunizacji w Szczecinku ciąg dalszy
  • Foto: TV Gawex

Echa dekomunizacji ponownie docierają do Szczecinka. Tym razem chodzi o salę konferencyjną Rady Powiatu Szczecineckiego, która nosi nazwę imienia Józefa Macichowskiego. Uchwałę w tej sprawie podjęto w 2004 roku. Według Instytutu Pamięci Narodowej Józef Macichowski nie może być patronem powiatowej sali obrad, gdyż jest to niezgodne z ustawą dekomunizacyjną, która zakazuje propagowanie komunizmu czy innych systemów totalitarnych poprzez właśnie nazwy ulic, budowli czy obiektów miejskich.

Pismo do Instytutu Pamięci Narodowej w powyższej kwestii wystosował Dariusz Trawiński, mieszkaniec Szczecinka. Zadziwiające jest uzasadnienie projektu uchwały, w którym życiorys pana Macichowskiego potraktowano wybiórczo. Pominięto zajmowanie przez pana Macichowskiego prominentnych stanowisk w ustroju totalitarnym, o którym również projektodawcy "zapomnieli", a może dla nich PRL był wolnym krajem? Podczas głosowania wszyscy radni byli za. Nieobecni byli panowie radni Antoni Rauch i Waldemar Subocz - podkreśla Dariusz Trawiński.

W odpowiedzi IPN można przeczytać, że nazwa sali obrad Rady Powiatu w Szczecinku jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. W piśmie przytoczono również kilka faktów historycznych dotyczących Józefa Macichowskiego. W świetle przytoczonych faktów historycznych nie ulega kwestii, iż osoba Józefa Macichowskiego stanowi symbol komunizmu, o jakim mowa w art. 1 ust. 1 - czytamy w dokumencie przesłanym do mieszkańca Szczecinka przez IPN.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: