Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek

  • KW
  • 2018-09-10 12:18:22
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

Zmiany w budżecie były głównym tematem poniedziałkowej (10.09) nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która tradycyjnie odbyła się w sali posiedzeń szczecineckiego ratusza. Radni zajęli się również utworzeniem dodatkowych obwodów głosowań w związku ze zbliżającymi się wyborami, a także wyznaczeniem reprezentanta miasta w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Punktualnie o godzinie 8 radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Wśród kilku punktów obrad dyskutowano między innymi o zmianach w budżecie na rok 2018. Zmiany w budżecie dotyczyły tego, że staramy się o dodatkowe środki na przebudowę ulicy Wiśniowej, Kolejowej i Dworcowej - informuje Katarzyna Dudź, Przewodnicząca Rady Miasta Szczecinek. Dlatego też zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku” zostało dodane do tegorocznego budżetu, a planowane jest do realizacji w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe to 6 150 000,00 zł, natomiast dofinansowanie może wynieść 3 000 000,00 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Radni pochylili się też nad utworzeniem odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych 21 października. Powstaną dodatkowe dwa obwody: obwód głosowania Nr 22 z siedzibą „Szpital w Szczecinku” Sp. z o. o. w Szczecinku, ul. Kościuszki 38 oraz obwód głosowania Nr 23 z siedzibą Zakład Karny w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 42A.

Dzisiejsza sesja przebiegła bardzo płynnie i bez dłuższych dyskusji. Porządek obrad początkowo zakładał 3 punkty związane z projektami uchwał, lecz ostatecznie lista została poszerzona o kolejne uchwały. Radni zaliczyli trzy drogi do kategorii dróg gminnych (ulica Dworcowa, Kolejowa oraz Malczewskiego), a także wnieśli zażalenie na postanowienie dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Podczas sesji przegłosowano również uchwałę zmniejszającą ilość reprezentantów Szczecinka w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: