Dofinansowanie dla PGK na budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych i zielonych

  • KW
  • 2018-09-06 10:32:25
Dofinansowanie dla PGK na budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych i zielonych
  • Foto: Google Maps

Przy ulicy Łowieckiej powstanie, warta ponad 11 milionów złotych, kompostownia odpadów biodegradowalnych i zielonych. Inwestycja będzie doinwestowana środkami Regionalnego Programu Operacyjnego, a jej realizacja powinna zakończyć się najpóźniej do roku 2020.

Oprócz Szczecinka, dofinansowanie otrzymają jeszcze trzy miejscowości, w tym Korzyścienko (koło Kołobrzegu) oraz dwie miejscowości w powiecie sławieńskim. Podmioty otrzymają ponad 16,3 mln zł eurofunduszy. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na budowę lub modernizację punktów do selektywnej zbiórki odpadów. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, inwestycje mają przyczynić się do poprawy systemu gospodarowania odpadami. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego można było uzyskać dotację na budowę lub przebudowę  zakładów oraz instalacji i urządzeń odzysku czy unieszkodliwiania odpadów. Wybrane do dofinansowania inwestycje zgodne są z tzw. dyrektywą ramową o odpadach (2008/98/WE w sprawie odpadów).

Na liście wybranych inwestycji znalazł się także Szczecinek. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Szczecinku przyznane w wysokości 6,8 mln zł dofinansowanie przeznaczy na budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych i zielonych, zbieranych w sposób selektywny na składowisku przy ulicy Łowieckiej. Kompostownia o wydajności 3500 Mg/rok obsługiwać będzie powiat szczecinecki i powiat świdwiński. Wartość projektu to ponad 11,3 mln zł. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: