Nowy Rodzinny Dom Dziecka w Powiecie Drawskim

  • KW
  • 2018-08-29 09:35:02
Nowy Rodzinny Dom Dziecka w Powiecie Drawskim
  • Foto: Powiat Drawski

27 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie podczas którego Starosta Drawski Stanisław Kuczyński zawarł umowę z Agnieszką Maciak na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka.

Dom będzie funkcjonował od 1 września 2018 roku w Giżynie, w gminie Kalisz Pomorski. Pani Agnieszka przy podjęciu decyzji o prowadzeniu Rodzinnego Domu Dziecka kierowała się potrzebą niesienia pomocy i miłości dzieciom, które są tego pozbawione.

W spotkaniu uczestniczyli również: Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Jolanta Banaszek, Podinspektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Kołodziejska, Kierownik Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim Iwona Joeks – Budzyńska, pracownik socjalny Adriana Pieprzak oraz Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Małgorzata Stawska.

Rodzinny Dom Dziecka to jedna z rodzinnej formy pieczy zastępczej, w której opieką objętych może być do ośmiorga dzieci. Tworzenie takich miejsc to zapewnienie najlepszej formy opieki dla dzieci pozbawionych możliwości wychowania w rodzinie naturalnej, jak również zapewnienie  dzieciom poczucia miłości, bezpieczeństwa i stabilizacji. Kierunek, który objął powiat drawski to tworzenie kolejnych rodzinnych domów dziecka, co ma na celu ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

info: powiat drawski

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: