Dziś Święto Strażników Miejskich i Gminnych

  • KW
  • 2018-08-29 08:00:10
Dziś Święto Strażników Miejskich i Gminnych
  • Foto: TV Gawex

Święto pracowników i funkcjonariuszy straży miejskich przypada 29 sierpnia w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 r., która określa zakres działania straży gminnej. Z tej okazji komendant szczecineckiej Straży Miejskiej w imieniu swoim i pracowników składa życzenia.

Dzień 29 sierpnia został ustanowiony Świętem Straży Miejskiej. Z tej okazji wraz z pracownikami Straży, składam mieszkańcom Szczecinka życzenia jak najrzadszej potrzeby korzystania z pomocy naszej czy podobnych służb. Życzę też aby wszystkie interwencje przeprowadzone przez Straż Miejską w Szczecinku były skuteczne i przynosiły oczekiwany efekt w postaci zwiększenia Państwa poczucia spokoju i bezpieczeństwa.

Wszystkim strażnikom życzę wielu osobistych radości oraz satysfakcji zawodowej osiąganej w związku z rzetelnie pełnioną służbą dla mieszkańców swoich gmin.

W tym roku minęło 26 lat od powołania Straży Miejskiej w Szczecinku. Przez ten czas straż stała się w pełni profesjonalną formacją, strzegącą spokoju, porządku i bezpieczeństwa mieszkańców Szczecinka. W szczecineckiej Straży Miejskiej służy 25 funkcjonariuszy, w tym 5 kobiet. Strażnicy pracują na terenie miasta w patrolach pieszych, rowerowych oraz zmotoryzowanych. Operatorzy monitoringu wizyjnego obserwują obraz z kamer. Przez całą dobę utrzymywana jest służba w postaci dyżurnego, (minimum) patrolu zmotoryzowanego oraz operatorów monitoringu. Przez całą dobę przyjmowane są też zgłoszenia pod numerem alarmowym 986.

Do podstawowych zadań strażników należy nieustanne patrolowanie i obserwacja terenu miasta Szczecinka, reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, wykroczenia
i przestępstwa, a także podejmowanie interwencji na zdarzenia, które są ujawniane przez strażników, zgłaszane przez mieszkańców, bądź zauważone podczas obserwacji monitoringu wizyjnego.

Bardzo ważnym elementem działalności Straży Miejskiej jest współpraca z Komendą Powiatową Policji w Szczecinku, co stanowi znakomite uzupełnienie kadrowe
i kompetencyjne dla obu stron. Patrole składające się ze strażników i policjantów kilkakrotnie dokonały zatrzymań na gorącym uczynku sprawców kradzieży, rozbojów, uszkodzeń ciała oraz zniszczeń mienia.

Straż Miejska dba też o bezpieczeństwo na terenie szkół oraz innych placówek publicznych, poprzez kontrolę rejonów miasta w pobliżu obiektów oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Obejmuje zabezpieczeniem praktycznie wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane na terenie miasta Szczecinka. W okresie jesienno-zimowym strażnicy udzielają pomocy bezdomnym, wydając ciepłe posiłki i napoje, przewożąc ich do ogrzewanych pomieszczeń, a w razie konieczności - wzywając pomoc medyczną.

Oprócz Policji współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Wojskiem oraz z wieloma instytucjami i organizacjami. Prowadzimy również działalność dydaktyczną, poprzez prelekcje na temat bezpieczeństwa w szczecineckich szkołach i przedszkolach, realizujemy praktyki dla studentów uczelni o kierunkach: administracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Straż Miejska w Szczecinku posiada na swoim wyposażeniu urządzenie rozruchowe, za pomocą którego tylko w tym roku strażnicy pomogli 203 kierowcom w uruchomieniu ich pojazdów.

Nasza działalność jest ukierunkowana na zaspokojenie Państwa potrzeb spokoju i bezpieczeństwa w naszym mieście.

Grzegorz Grondys

Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: