Na Zarządzie Powiatu Szczecineckiego dyskutowali o edukacji i finansach

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-08-24 08:13:55
Na Zarządzie Powiatu Szczecineckiego dyskutowali o edukacji i finansach
  • Foto: TV Gawex

23 sierpnia podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Szczecineckiego rozpoczęto procedowanie w sprawie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Szczecineckiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wśród spraw związanych z edukacją, członkowie Zarządu wyrazili zgodę na utworzenie w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku klasy dwuzawodowej, składających się z zawodów: technik mechanik i technik pojazdów samochodowych.

W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
- ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 szkół prowadzonych przez Powiat Szczecinecki;
- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych w Szczecinku - IV etap, polegający na dostawie maszyn, urządzeń, narzędzi i innego sprzętu do pracowni instalacyjnej, ręcznej i mechanicznej obróbki drewna,
- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Drzonowo, 
 

Na zakończenie posiedzenia, członkowie Zarządu wyrazili zgodę na udostępnienie miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym pracownikom naukowym Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W połowie września będą oni prowadzili w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespole Placówek Oświatowych w Szczecinku cykl wykładów i warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Człowiek - jego miejsce i rola w środowisku - edukacja ekologiczna w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku - edycja 2018" realizowanego z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie.

Info:P.Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: