Monitoring miejski w lipcu ujawnił 140 incydentów

  • KW
  • 2018-08-09 14:32:39
Monitoring miejski w lipcu ujawnił 140 incydentów
  • Foto: SM Szczecinek

Szczecinecka straż miejska podsumowała ilość interwencji podejmowanych dzięki monitoringowi miejskiemu w ubiegłym miesiącu. W lipcu operatorzy kamer monitoringu Straży Miejskiej w Szczecinku ujawnili 140 różnego rodzaju incydentów, które miały miejsce na terenie Szczecinka, natomiast strażnicy podjęli łącznie 133 interwencje. Dwie interwencje zostały przekazane policji oraz pogotowiu ratunkowemu, pozostałe 5 innym instytucjom.

Zdarzenia miały miejsce głównie w centrum miasta - ulice Wyszyńskiego, Warcisława IV, Kopernika - Strefa Aktywnego Wypoczynku, Mickiewicza przy Zamku i Plac Wolności. Dotyczyły miedzy innymi: spożywania alkoholu w miejscu publicznym i zakłócania ładu i porządku publicznego (83 interwencje), wykroczeń drogowych (33 interwencje), osób nietrzeźwych leżących w miejscu publicznym, którym udzielano pomocy (15 interwencji), niszczenia mienia, dewastacji (3 interwencje) awarii, uszkodzenia znaków drogowych (5 interwencji), a także łamania przepisów dotyczących handlu (1 interwencja).

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: