Ponownie nie udało się zbyć terenów po byłej szkole budowlanej

  • KW
  • 2018-08-03 11:06:33
Ponownie nie udało się zbyć terenów po byłej szkole budowlanej
  • Foto: TV Gawex

Podczas wczorajszego (02.08) posiedzenia Zarządu Powiatu Szczecineckiego zdecydowano o rozpoczęciu kolejnej procedury przetargowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Artyleryjskiej 9 w Szczecinku. Terenów po dawnej szkole budowlanej nie udało się zbyć, więc zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu ceny o 500 tys. zł. Nieruchomość zostanie wyceniona na 4 mln zł.

Dużo czasu podczas obrad zajęła dyskusja poświęcona ustaleniu regulaminu korzystania ze stadionu lekkoatletycznego przy ul. Stanisława Staszica w Szczecinku. Prace nad dokumentem trwają. Obiekt przejdzie pod tymczasowy zarząd Zakładu Obsługi Nieruchomości. Dlatego też w posiedzeniu uczestniczył kierownik jednostki Sławomir Elegańczyk. W punkcie poświęconym edukacji, członkowie zarządu raz jeszcze przeanalizowali wyniki egzaminu maturalnego.

W części uchwałodawczej podęto następujące uchwały w sprawie:

  •     ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność powiatu szczecineckiego, ustalenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości w trzecim przetargu oraz ustalenia wysokości wadium w przetargu (dz. nr 62 o pow. 1,7505 ha, obręb 002 m. Szczecinek przy ul. Artyleryjskiej 9),
  •     wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych Gminy Szczecinek do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Szczecinek,
  •     przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych,
  •     udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku,
  •     wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczecinku,
  •     ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu lekkoatletycznego przy ul. Stanisława Staszica 15 w Szczecinku.

info: Piotr Rozmus, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: