Pomosty w Czaplinku wybudowane ze wsparciem unijnym

  • KW
  • 2018-07-31 11:40:06
Pomosty w Czaplinku wybudowane ze wsparciem unijnym
  • Foto: Urząd Miejski w Czaplinku

Od sezonu letniego 2018 r. mieszkańcy gminy Czaplinek i turyści mogą korzystać z czterech nowych pomostów wybudowanych dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu ze środków unijnych: na Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku, w Rzepowie, w Żerdnie i w Sikorach.

W ramach ogłoszonego w czerwcu 2017 r. przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” naboru wniosków na infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Budowa czterech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach Czaplinek, Sikory, Rzepowo i Żerdno”. Całkowita wartość operacji wynosi 300 970,36 zł, z czego przyznana kwota dotacji wynosi 191 507,00 zł - informuje Katarzyna Kibitlewska, Inspektor ds. turystyki i promocji w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


  • Foto: Urząd Miejski w Czaplinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: