PFRON dofinansuje zakup 3 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

  • KW
  • 2018-07-28 21:44:12
PFRON dofinansuje zakup 3 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych
  • Foto: archiwum TV Gawex

Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansuje zakup trzech pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych.

W tych dniach powiat szczecinecki otrzymał znakomite wiadomości. Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D (likwidacja barier transportowych) i G (rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych), zdecydował o przyznaniu dofinansowania zakupu dwóch mikrobusów oraz samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych.

Pierwszy z mikrobusów trafi do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczecinku. Koszt dofinansowania to w 80 tys. zł. W tym przypadku pełnomocnicy PFRON podjęli również decyzję o przyznaniu dofinansowania na pokrycie kosztów obsługi obszaru G w wysokości 3 325,00zł. Drugi mikrobus pojawi się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie. Zaś samochód do przewozu osób niepełnosprawnych zostanie zakupiony na potrzeby funkcjonującej w Gwdzie Wielkiej filii ŚDS. Kwota dofinansowania tych obu pojazdów to również 80 tys. zł - wyjaśnia Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Program „Wyrównywania Różnic Między Regionami” jest realizowany w całej Polsce od 2003 roku przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego cel to niwelowanie barier transportowych poprzez dofinansowanie zakupu busów oraz autobusów warsztatom terapii zajęciowej, domom pomocy społecznej, specjalnym ośrodkom szkolno - wychowawczym i środowiskowym domom samopomocy. Jednym z obszarów jest również usuwanie barier architektonicznych (dofinansowanie do wind i podjazdów) w budynkach starostw powiatowych, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy. Funduszu przekazuje także środki na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych dla jednostek samorządów powiatowych. Tegoroczna kwota dofinansowania dla 9 powiatów, których wnioski zweryfikowano pozytywnie wyniosła 3 578 719,69  złotych, tj. 700 tys. złotych więcej niż w roku ubiegłym. Złożone wnioski dotyczyły obszarów B – windy, podjazdy, modernizacja łazienek; D – samochody oraz G - rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: