Działaj Lokalnie! Podpisano umowy na realizację pięciu projektów

  • KW
  • 2018-07-29 10:34:49
Działaj Lokalnie! Podpisano umowy na realizację pięciu projektów
  • Foto: TV Gawex

Pięć umów na łączną kwotę 20 078 zł w ramach programu Działaj Lokalnie, podpisano dzisiaj (27.07) w Starostwie Powiatowym w Szczecinku. Jeden projekt zrealizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych z gminy Barwice oraz Stowarzyszenie Nasza Gmina z gminy Szczecinek. Trzy kolejne na terenie gminy Borne Sulinowo zrealizują: Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Kulturalne Folklor oraz grupa nieformalna Babski Klub Optymistek 40+ pod opieką Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Program "Działaj Lokalnie" powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Głównym celem programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych.

Ośrodkiem Działaj Lokalnie na terenie powiatu szczecineckiego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM. Prezes Stowarzyszenia Paweł Mikołajewski oraz Wiceprezes Krzysztof Lis gratulowali beneficjentom oryginalnych pomysłów oraz dziękowali sponsorom: Samorządom Gminnym (gm. Wiejska Szczecinek, Borne Sulinowo, Barwice), Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku oraz Fundacji im. Stanisława Karłowskiego.

info: P. Rozmus, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: