Powiat dokapitalizował Spółkę PKS Szczecinek

  • KW
  • 2018-07-23 07:53:54
Powiat dokapitalizował Spółkę PKS Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

W miniony piątek, 20 lipca, w budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbyła się sesja Rady Powiatu Szczecineckiego Radni pochylili się nad czterema uchwałami dotyczącymi między innymi remontu ulicy Koszalińskiej, a także dokapitalizowania Spółki PKS Szczecinek.

Ponad półtorej godziny trwała ostatnia nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, podczas której radni podjęli cztery uchwały:

  1.     o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2018 – 2020”;
  2.     o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018;
  3.     w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2018 –2031,
  4.     zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.in. pojawił się zapis dotyczący wprowadzenia dodatkowych środków w wysokości ponad 372. tys. zł, które Powiat Szczecinecki otrzymał z budżetu państwa na remont ulicy Koszalińskiej. Dzięki temu rzeczone kwota mogła zostać uwolniona ze środków własnych, które samorząd powiatowy przeznaczył na realizację inwestycji i przesunięta na inne cele, jak chociażby modernizacja kuchni i stołówki w ZST w Szczecinku czy trwający remont ulicy Trzesieckiej.

Ponadto radni zdecydowali o wyasygnowaniu środków na dokapitalizowanie spółki PKS Szczecinek w wysokości 200 tys. zł.  Wcześniej starosta Krzysztof Lis argumentował zasadność takiego rozwiązania, przedstawiając informacje dotyczące bieżącej sytuacji spółki oraz jej przyszłości. Przedstawił powody dla których spółka musi dalej funkcjonować i problemy, które powstałby na skutek ewentualnej jej upadłości. Nawiązał do ustawy o transporcie zbiorowym, która, jak już wiadomo, wejdzie w życie od maja 2020 wyjaśniając, że nałoży ona na burmistrzów i wójtów gmin powiatu szczecineckiego obowiązek zapewnienia transportu ich mieszkańcom, co oczywiście będzie się wiązać z dużymi kosztami. Wspomniana ustawa zabroni również świadczenia usług komunikacji miejskiej poza granicami miasta. Starosta odniósł się także do poszczególnych danych statystycznych. Na przestrzeni ostatnich miesięcy z usług szczecineckiego przewoźnika korzystało od 11 do 15 tys. pasażerów. Sprzedano również prawie 1400 biletów uczniowskich.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: