Bobolice z dofinansowaniem na przebudowę Rynku Miejskiego

  • KW
  • 2018-07-17 11:14:00
Bobolice z dofinansowaniem na przebudowę Rynku Miejskiego
  • Foto: Gmina Bobolice

W czwartek, 12 lipca, opublikowana została lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na tej liście, na trzecim miejscu uplasował się projekt gminy Bobolice pn. "Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach", obejmujący kolejny etap rozpoczętych już działań, w tym: rozbiórkę i przebudowę istniejącej sieci, instalacji i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia, nowego zagospodarowania dróg, dojazdów, parkingów, chodników, stworzenia miejsca pełnego zieleni, tzw. "enklawy zieleni", nasadzeń, pergoli, poidełek oraz małej architektury. Na zakres ten przyznano gminie, zgodnie z wnioskiem oraz maksymalnym limitem, 500 tys. zł. Realizacja robót odbędzie się na przełomie 2018/2019 roku.


  • Foto: Gmina Bobolice

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: