Obrony prac licencjackich w Społecznej Akademii Nauk

  • KW
  • 2018-07-10 12:48:20
Obrony prac licencjackich w Społecznej Akademii Nauk
  • Foto: TV Gawex

Od kilku lat na wydziale zamiejscowym Społecznej Akademii Nauk w Szczecinku kształcą się zaocznie studenci w wielu kierunkach. We wtorek, 10 lipca, odbyły się obrony prac licencjackich z kierunku pedagogika. Do obrony przystąpiło 25 studentów.

Okres letni to czas stresu dla studentów, bowiem wielu z nich przystępuje do ostatecznego egzaminu. Dzisiaj do podsumowania trzech lat nauki podeszli studenci ze specjalizacji resocjalizacja z doradztwem zawodowym oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Podczas egzaminu studenci odpowiadają na dwa wylosowane pytania i jedno zadane przez promotora lub recenzenta. Ostatnie dotyczy napisanej pracy. Tematy, które przewijają się w obronie, są bardzo różnorodne. Z reguły są to, jeżeli chodzi o resocjalizację, tematy z zakresu agresji, przemocy, pracy w zakładzie karnym, w różnych instytucjach z zakresu bezpieczeństwa: policji, straży miejskiej, straży pożarnej itd. Tych instytucji jest wiele. Natomiast jeżeli chodzi o wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne, są to przede wszystkim tematy związane z pracami na poziomie przedszkola lub nauczania wczesnoszkolnego, czyli klasy 1-3 - wyjaśnia Arkadiusz Szczepaniak, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinku Społecznej Akademii Nauk.

Studenci zdający egzamin podzieleni są na trzy grupy, a wyniki poznają krótko po zakończeniu egzaminu. Mają szansę również na szczegółowe omówienie rezultatów. Pierwsza grupa to studenci ze specjalizacją nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, jest to 8 osób. Po zakończonym przez nich egzaminie następuje ogłoszenie wyników, przedstawienie i omówienie całokształtu egzaminu ze studentami. Następnie przychodzi następna grupa z resocjalizacji i jest bardzo podobnie, procedury są te same - dodaje nasz rozmówca.

Kierunki: resocjalizacja z doradztwem zawodowym oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Specjalizacje te dają możliwość późniejszego zatrudnienia w wielu instytucjach. Jeżeli chodzi o wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne to zatrudnienie może się odbywać we wszystkich przedszkolach, żłobkach i szkołach podstawowych na poziomie klas 1-3. Tych szkół, przedszkoli jest coraz więcej. Jeżeli chodzi o resocjalizację z doradztwem zawodowym, tutaj wachlarz jest zdecydowanie większy. Studenci mogą wybrać sobie praktycznie wszystkie służby mundurowe do późniejszej pracy po tym kierunku, ale nie tylko, bo resocjalizacja to przede wszystkim praca z trudną młodzieżą, to są MOS-y, MOW-y, świetlice socjoterapeutyczne, specjalistyczne świetlice, które zajmują się terapią uzależnień. To są przede wszystkim te instytucje, które wspomagają ludzi w różnych sytuacjach życiowych - kończy Arkadiusz Szczepaniak, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinku Społecznej Akademii Nauk.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: