Audyty w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat szczecinecki

  • KW
  • 2018-06-27 07:43:34
Audyty w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat szczecinecki
  • Foto: TV Gawex

Starostwo Powiatowe w Szczecinku zarządziło kontrole wydatków dziesięciu placówek, dla którego jest organem prowadzącym. Działania te zostały wdrożone gdyż podobnie jak w przypadku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety zaszły przesłanki, że podobna sytuacja mogła mieć miejsce również w innych placówkach.

Każdy samorząd posiada audytora, który weryfikuje czy realizacja określonych wydatków przebiega zgodnie z budżetem, czy wydatki związane z funduszami płac są w porządku oraz czy różnego rodzaju nagrody, premie, dodatki motywacyjne są na poziomie zaplanowanym. Z usług audytora korzysta również Starostwo Powiatowe w Szczecinku. W ostatnim czasie pojawiły się przesłanki o nieprawidłowościach w zakresie dysponowania finansami publicznymi jeśli chodzi o 5 szkół ponadgimnazjalnych, dla których starostwo jest organem prowadzącym, dlatego też we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w obszarach dotyczących oświaty i pozostałych, zostały przeprowadzone audyty. Głównie zawnioskowałem o to, aby zweryfikować to, co jest związane z funduszem nagród i premią motywacyjną w obszarze szkół. Jeżeli chodzi o fundusz nagród to przypomnę, że w każdej jednostce jest on planowany, nie może być większy niż pięć procent wydatków płacowych - powiedział nam Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis.

Taki audyt miał już miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Elżbiety. W stosunku do dyrektora tej placówki został złożony wniosek do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Pan dyrektor próbował wyjaśnić skąd brały się ewentualne przekroczenia, ale w naszej ocenie te przekroczenia były nieuzasadnione. Po to wystąpiliśmy do rzecznika by zweryfikował czy zachodzą przesłanki, czy te wyjaśnienia pana dyrektora są właściwe czy też nie. Jeżeli się okaże, że rzecznik uznał, że nie ma podstaw do karania dyrektora, to wtedy sprawa jest zamknięta. Natomiast jeżeli starosta poweźmie informacje, że coś takiego miało miejsce, to jest zobowiązany do złożenia wniosku do rzecznika dyscypliny finansów publicznych - tłumaczy starosta.

Jeśli chodzi o pozostałych dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych trwa procedowanie wyjaśniające. Dla mnie jednak ważnym jest, czy ta opinia rzecznika dyscypliny finansów publicznych w stosunku do dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego będzie pozytywna czy negatywna, ponieważ na tej podstawie będziemy ewentualnie, w uszczegółowieniu, wyjaśnieniu i argumentach rozważać, czy zasadnym jest złożenie wniosku w stosunku do pozostałych 5 dyrektorów - dodaje nasz rozmówca.

Wyniki tych procedur będą znane już w lipcu, wówczas w oparciu o interpretacje rzecznika dyscypliny finansów publicznych mogą być składane wnioski co do pozostałych pięciu dyrektorów o przekroczenie pewnych wydatków finansowych. W stosunku do dyrektorów innych jednostek organizacyjnych, takich jak Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg, Zakład Obsługi Nieruchomości nie było przesłanek o nieprawidłowościach związanych z wydatkami dotyczącymi funduszu nagród. Poleciłem audytorowi aby zweryfikował finansowanie szkół niepublicznych i instytucji niepublicznych dlatego, że my finansujemy, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, również prywatne szkoły. Jesteśmy do tego zobligowani, czyli na przykład Prywatną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Jaś i Małgosia. Weryfikujemy to czy wydatki są właściwe, czy nie. Ostatnio była nawet informacja, gdzieś publicznie bardzo mocno nadawana, że samorząd powiatu szczecineckiego i miasto Szczecinek finansuje fundację Nasza Przyszłość ojca Rydzyka. Tak my finansujemy ale nie fundację, a Prywatne Liceum Ogólnokształcące, czyli nasz popularny katolik, ponieważ ustawowo jesteśmy do tego zobligowani, tak samo jak finansujemy Społeczne Towarzystwo Oświatowe i szkołę Liceum Ogólnokształcące, czy chociażby bursę międzyszkolną przy kościele św. Rozalii. To żadna nowina zrobiono z tego jakieś wow - podsumowuje Starosta Krzysztof Lis.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: