Świadczenie ''Dobry Start'' dla ucznia. Jak otrzymać jednorazowo 300 zł?

  • KW
  • 2018-06-25 11:59:05
Świadczenie ''Dobry Start'' dla ucznia. Jak otrzymać jednorazowo 300 zł?
  • Foto: MOPS Szczecinek

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów. Realizatorem programu w Szczecinku jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku (za wyjątkiem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielniających się - kontynuujących naukę w szkole, dla których realizatorem jest PCPR w Szczecinku). Poniżej szczegóły.

info: MOPS Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: