Kolejny film uczniów z SP 5 w czołówce ogólnopolskiego konkursu ''Póki nie jest za późno''

  • KW
  • 2018-06-21 13:55:01
Kolejny film uczniów z SP 5 w czołówce ogólnopolskiego konkursu ''Póki nie jest za późno''
  • Foto: www.koszalin.gosc.pl

Rozstrzygnięto X edycję ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno” organizowany przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu, nad którym patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W konkursie wzięli udział uczniowie trzecich klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku.

Nasze miasto położone jest około 40 km od miejsca, gdzie znajdował się obóz jeniecki – Oflag II D Gross Born. Postanowiliśmy przybliżyć naszym uczniom ale także społeczności lokalnej historię tego miejsca. Przeprowadziliśmy sondę, z której wynikało, że wiedza na temat tego obozu jest niewielka. Po części jest to związane z historią samej miejscowości Borne Sulinowo. W 1936 zakończono tu budowę miasteczka militarnego dla szkoły artylerii Wehrmachtu. W garnizonie Gross Born stacjonowały jednostki dywizji pancernej Heinza Guderiana przed atakiem na Polskę.  We wrześniu 1939 roku zorganizowano tu obóz jeniecki – początkowo przejściowy (Dulag), a od 9 listopada dla szeregowców (Stalag). Obóz ten funkcjonował do 1 czerwca 1940, po czym został przekształcony na oficerski Oflag II D Gross Born, położony w pobliżu miejscowości Westfalenhof (dziś Kłomino). Do połowy 1942 przebywali tu jeńcy francuscy, później polscy. W lutym 1941 w obozie było 3731 Francuzów, a w styczniu 1945 – 5391 Polaków,  także trafiła tu duża część żołnierzy powstania warszawskiego - tłumaczą uczniowie.

Napisania wstępnego scenariusza filmu "Obóz jeniecki II D Gross Born" podjęła się uczennica klasy III gimnazjalnej – Agnieszka Osinka. Postanowiono przybliżyć historię tego miejsca i osób tam przetrzymywanych. W związku z tym, zadaniem uczniów było przedstawienie krótkiej historii kilku jeńców z tego oflagu. W lutym tego roku uczniowie udali się do Bornego Sulinowa i miejsca gdzie znajdował się Oflag II D. Jak zaznacza filmowa ekipa z SP nr 5, w zrealizowaniu filmiku pomocne okazały się być literatura oraz relacje, wywiady, spotkania z osobami, które od wielu lat zajmują się tym tematem.

Z pewnością podjęcie pracy nad tym projektem przez szczecinecką młodzież będzie miało same pozytywne skutki, m in. przekazanie wiedzy na ten temat swoim rówieśnikom, społeczności lokalnej czy też budzenie wrażliwości, empatii i szacunku dla ofiar systemów totalitarnych i bezsensowności prowadzeniu wojen.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: