Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego z tytułu wykonania budżetu

  • KW
  • 2018-06-15 11:44:49
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego z tytułu wykonania budżetu
  • Foto: TV Gawex

Zawsze tuż przed wakacjami powiatowi radni podsumowują miniony rok budżetowy i dokonują oceny pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego. Wczoraj (14.06) odbyło się jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Powiatu w roku – sesja absolutoryjna.

Obrady rozpoczęły się bardzo miłym akcentem. Starosta Krzysztof Lis wręczył nagrody klubom sportowym i szkołom, które w roku 2017 osiągnęły najlepsze wyniki. Zaraz potem starosta przedstawił radnym swojego nowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. Została nim Ewa Tomczyk, prowadząca Fundację Przyjaciele Języka Migowego, która interesantów będzie przyjmowała raz w tygodniu, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Następnie przyszedł czas na interpelacje i zapytania radnych. Z prawa głosu skorzystał jedynie radny Grzegorz Poczobut, ale poruszona przez niego kwestia wywołała dłuższą dyskusję. Dotyczyła ona prezesa PKS Szczecinek Eugeniusza Szymonika, który ze względów zdrowotnych musi ustąpić z pełnionego stanowiska. Radny Poczobut poprosił o informację dotyczącą sytuacji finansowej szczecineckiego przewoźnika. Nie krył również obaw związanych z zapowiadaną zmianą. Starosta Krzysztof Lis przedstawił sprawozdanie finansowe spółki i oznajmił, że zostało ono zatwierdzone podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Wspólników  PKS Sp. z o.o. Podczas zgromadzenia zdecydowano również o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku minionym. Podjęto także uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki. Starosta odpowiadając na zapytanie radnego przypomniał, iż Eugeniusz Szymonik rozpoczynając pracę, deklarował, że będzie kierował firmą przez rok i niestety ten czas minął. Prezes Szymonik wprowadził jednak wiele ciekawych pomysłów, które teraz mają być kontynuowane przez jego następcę. Mowa oczywiście o uruchomieniu transportu towarowego i współpracy z Silvą. Wielkim sukcesem było również podpisanie umowy z Flixbusem. Szczecinecki PKS był jedną z nielicznych firm, której się to udało. Starosta mówił otwarcie, że było to możliwe, dzięki autorytetowi prezesa Szymonika. Już od dzisiaj (15.06.) dwa nowe, wylizingowane autobusy marki Volvo wyjadą na trasę Warszawa Zachodnia – Krynica Morska, a od 28 lipca zostanie uruchomiona linia Warszawa  - Wiedeń. Starosta zdradził radnym nazwisko nowego prezesa. Zostanie nim Paweł Ludwisiak, który do tej pory pełnił stanowisko dyr. ds. przewozów - relacjonuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Następnie przyszedł czas na rozpoczęcie procedury absolutoryjnej. Starosta Krzysztof Lis w swoim długim wystąpieniu przedstawił szczegóły dotyczące ubiegłorocznego budżetu oraz pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego. Warto przypomnieć, iż w roku 2017 Zarząd Powiatu zaplanował po stronie dochodów 99 002 596,99  zł, a wykonał 95 249 507,70 zł,  czyli 96,2%. Natomiast na wydatki w roku 2017 planowano przeznaczyć 101 370 834,99 zł, ale ostatecznie wygenerowano na nie 94 793 703,85 zł, czyli 93,5%. Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne wyniosły 10 953 303,89 zł. Na oświatę ogółem Zarząd Powiatu Szczecineckiego w ubiegłym roku wydał 46 867 330,64 zł, w tym 4 777 399,62 zł na inwestycje. Na pomoc społeczną 14 459 664,49 zł, natomiast na walkę z bezrobociem niemal 16 000 000,00 zł.

Zarząd Powiatu w roku 2017 odbył 50 posiedzeń, przyjął  119 uchwał oraz 16 decyzji administracyjnych w kwestii ustanowienia trwałego zarządu lub jego wygaszenia. Przygotował  i przedłożył pod obrady Rady Powiatu 118 projektów uchwał, które procedowane były na 14 sesjach. Jednocześnie Zarząd Powiatu, będąc Zgromadzeniem Wspólników dla spółek samorządowych, których jest właścicielem lub współwłaścicielem, uczestniczył w 47 posiedzeniach Rad Nadzorczych oraz 18 Zgromadzeniach Wspólników - wylicza P. Rozmus.

Tuż po wystąpieniu starosty przystąpiono do głosowania. Radni zdecydowali o udzieleniu Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2017 rok stosunkiem głosu 13 „za” i 3 „wstrzymujące się”.

Podjęto również następujące uchwały w sprawie:

  •     przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Szczecineckim na lata 2018-2020;
  •     zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018;
  •     wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic istniejących okręgów wyborczych ustalonych do wyborów radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Na zakończenie sesji absolutoryjnej dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Włodzimierz Fil przedstawił informację o postępach przy realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S11".

Relacja z sesji w piątkowym (15.06) wydaniu serwisu informacyjnego Echa Dnia. Zapraszamy!


  • Foto: TV Gawex

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: