Więcej miejsc w borneńskim DPSie

  • KW
  • 2018-06-13 13:25:36
Więcej miejsc w borneńskim DPSie
  • Foto: DPS Borne Sulinowo

Wojewoda Zachodniopomorski pozytywnie rozpatrzył wniosek Starosty Szczecineckiego Krzysztofa Lisa o zwiększenie liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Dotychczasowa oferta domu obejmowała 139 miejsc: 94 dla osób przewlekle somatycznie chorych i 45 dla osób w podeszłym wieku. Od 1 lipca 2018 r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie będzie dysponował 162 miejscami: 110 dla osób przewlekle somatycznie chorych i 52 dla osób w podeszłym wieku. Powstanie dodatkowych 23 miejsc było możliwe dzięki wykorzystaniu dotychczasowej bazy noclegowej Ośrodka Szkoleniowego DPS.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: