Promują nowy kierunek kształcenia w ZST - europejski kierowca

  • KW
  • 2018-06-13 12:09:00
Promują nowy kierunek kształcenia w ZST - europejski kierowca
  • Foto: TV Gawex

13 czerwca o godzinie 10:00 na placu Kamińskiego w Szczecinku rozpoczęło się wydarzenie promujące nowy kierunek w Zespole Szkół Technicznych kierowca mechanik - europejski kierowca. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji w tym m.in.: symulator samochodu ciężarowego, symulator dachowania, możliwość zapoznania się z flotą firm współpracujących z ZST oraz samorządem powiatowym. Podczas środowego wydarzenia podpisano również list intencyjny pomiędzy powiatem szczecineckim a firmą Silva.

Kierowca mechanik to kierunek kształcenia, który już od września br. znajdzie się w ofercie edukacyjnej ZST w Szczecinku. Sam profil być może nie jest nowością na rynku edukacyjnym, ale na pewno jest nią formuła kształcenia i założony końcowy efekt, który chce osiągnąć szkoła i organ prowadzący jakim jest powiat szczecinecki. Absolwent szkoły otrzyma prawo jazdy kategorii B, C+E oraz kwalifikację wstępną (pełną). Aby zrealizować zamierzenie, szkoła musiała rozpocząć współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców, ośrodkami prowadzącymi szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej, ośrodkami doskonalenia techniki jazdy oraz przedsiębiorstwami transportowymi - informuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Utworzenie nowego kierunku jest możliwe dzięki realizowanemu przez powiat szczecinecki projektowi pn. Dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku w celu uruchomienia nowego kierunku kształcenia kierowca mechanik – „Europejski kierowca”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Dodajmy, że celem projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego dostosowanych do wymagań nowoczesnej gospodarki i rynku pracy. Wartość całkowita projektu to 2.247.522,13 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.910.393,81 zł (85%).

Środki te pozwoliły na jednorazowe doposażenie bazy dydaktycznej warsztatów szkolnych i dwóch pracowni (pracownia środków transportu drogowego i pracownia przewozu ładunków). Absolutnym sukcesem jest zakup samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego elektrycznego i wreszcie symulatora jazdy samochodem ciężarowym, dzięki któremu uczniowie już w szkole nabywać będą doświadczenie w technice jazdy pojazdem ciężarowym - podsumowuje P. Rozmus.

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: