1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka

  • KW
  • 2018-06-01 09:56:45
1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka
  • Foto: depositphotos

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. Z tej okazji składamy wszystkim dzieciom - małym i dużym najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i uśmiechu na twarzy każdego dnia!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: