W Szczecinku powstanie szkoła podstawowa dla dorosłych?

  • KW
  • 2018-05-18 10:14:57
W Szczecinku powstanie szkoła podstawowa dla dorosłych?
  • Foto: TV Gawex

Podczas wczorajszych (16.05) obrad Zarządu Powiatu Szczecineckiego rozmawiano na temat potrzeby utworzenia w Szczecinku szkoły podstawowej dla dorosłych. W spotkaniu uczestniczyli również: Elżbieta Niepelt, komendant Hufca OHP w Szczecinku oraz Tomasz Czuk, dyrektor Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku.

Jedna z możliwości zakłada, iż organem prowadzącym placówkę mógłby być powiat szczecinecki. Goście przedstawiali założenia, pomysły, wstępną listę chętnych uczniów oraz montaż finansowy, gdyż same środki z subwencji oświatowej nie wystarczą na realizację przedsięwzięcia. Według założeń mogłyby powstać dwa oddziały. Członkowie Zarządu, choć zainteresowani pomysłem nie ukrywali, iż zadanie jest dość skomplikowane pod względem proceduralnym i wymaga głębszej analizy - relacjonuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku i dodaje, że pewne obawy i wątpliwości budzi również liczba zainteresowanych uczniów. Uzgodniono, iż temat ponownie zostanie poruszony niebawem, w międzyczasie powstanie kolejna lista kandydatów deklarujących chęć rozpoczęcia nauki.

Ponadto członkowie zarządu zapoznali się z pozytywnym wynikiem przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinku przy ulicy Staszica oraz protokołem z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu na Drogach Powiatowych i Gminnych.

 W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

  •     ustalenia formy zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości - dz. 315_1 Świątki,
  •     udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczecinku,
  •     wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do Zespołu szkół Technicznych w Szczecinku w ramach projektu „Europejski kierowca” – III etap, polegający na dostawie pomocy dydaktycznych.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: