Funkcjonariusze i osadzeni na mecie Biegu im. Winanda Osińskiego

  • KW
  • 2018-04-27 12:16:44
Funkcjonariusze i osadzeni na mecie Biegu im. Winanda Osińskiego
  • Foto: ZK Szczecinek kpt. Andrzej Żabski

Funkcjonariusze Służby Więziennej Oddziału Zewnętrznego Szczecinek co roku biorą udział w ulicznym Biegu im. Winanda Osińskiego w Szczecinku na dystansie 10 km.

Organizowany co roku uliczny Bieg im. Winanda Osińskiego to największa impreza sportowa, która odbywa się w Szczecinku. W biegu bierze udział około 800 osób, a na ulicach Szczecinka kilka tysięcy kibiców dopinguje biegaczy, którzy pokonują dystans 10 km. Dla funkcjonariuszy SW udział w biegu to dobra okazja, aby mobilizować się do treningu i dbać o kondycję fizyczną. Ponadto w te wydarzenie sportowe zawsze starają się oni angażować osadzonych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Przez kilka miesięcy, w ramach programu „Wychowanie przez bieganie” kilku osadzonych pod kierunkiem funkcjonariuszy działu penitencjarnego przygotowuje się do pokonania dystansu 10 km. Udział w biegu ulicznym stanowi zwieńczenie wspomnianego programu. Promowanie lekkiej atletyki wśród osadzonych jest częścią oferty resocjalizacyjnej, którą proponujemy osadzonym przebywającym w OZ Szczecinek. Ta forma aktywności fizycznej pozwala kształtować pozytywne cechy charakteru takie jak systematyczność i wytrwałość. Pozbawiona jest jednocześnie elementów agresji i źle rozumianej rywalizacji, które występują w innych dyscyplinach sportowych, które są popularne wśród skazanych - mówi kpt. Andrzej Żabski ze Służby Więziennej w Szczecinku.

W tym roku, w 35 Biegu im. Winanda Osińskiego wzięło udział dwóch osadzonych, którzy dobiegli na metę osiągając niezłe rezultaty. Pierwszy z osadzonych osiągnął bardzo dobry wynik czasowy na poziomie 45 minut. Poza wynikiem sportowym liczyła się również atmosfera na stadionie, która była bardzo serdeczna i życzliwa. W kontekście prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych udało się pokazać osadzonym, że sport może wywoływać bardzo pozytywne emocje, nawet jeśli nie jest się pierwszym na mecie.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: