Radni po dwugodzinnej dyskusji udzielili 1,2 mln zł pożyczki dla szpitala

  • KW
  • 2018-04-23 13:39:13
Radni po dwugodzinnej dyskusji udzielili 1,2 mln zł pożyczki dla szpitala
  • Foto: TV Gawex

Dzisiaj (23.04) o godzinie 8:00 radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecinek. Wśród pięciu punktów obrad najwięcej dyskusji wzbudził ten dotyczący udzielenia pożyczki dla szczecineckiego szpitala. Na sesji pojawił się między innymi Prezes Spółki Szpital Radosław Niemiec, który przez blisko dwie godziny odpowiadał na pytania radnych.

W sali posiedzeń szczecineckiego Urzędu Miasta radni spotkali się, by przegłosować łącznie cztery uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku 2018. Uchwała ta miała związek z wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 1,2 mln dla szczecineckiego szpitala. Na początku sesji obszerną prezentację miał prezes szpitala Pan Radosław Niemiec. Przedstawiała ona obecny stan finansów i nie tylko szpitala - informuje Katarzyna Dudź, Przewodnicząca Rady Miasta Szczecinek i dodaje, że problemy szczecineckiej lecznicy związane są przede wszystkim z wprowadzeniem tak zwanej „sieci szpitali”, która została uruchomiona w październiku ubiegłego roku.

Do tej pory finansowanie szpitala odbywało się na przyznawaniu rocznych limitów. Jeśli szpital wykonywał więcej procedur medycznych, to zawsze istniała szansa, że te nadlimity zostaną zapłacone i tak było do tej pory w placówce medycznej w Szczecinku. Do października 2017 roku te nadlimity były pokrywane w 70%, a ostatnio nawet całkowicie przez NFZ. Dzięki temu szpital mógł funkcjonować tak jak funkcjonuje i się rozwijać - dodaje K. Dudź. Teraz, poprzez utworzenie "sieci szpitali", zmienił się tryb finansowania. NFZ sztucznie narzuca ryczałt całej placówce. Problem szczecineckiego szpitala polega na tym, że narzucony ryczałt jest oparty na wykonaniach z 2015, które przez kolejne dwa lata zostały mocno przekroczone. Aktualnie potrzeby wykonywania świadczeń medycznych są o wiele większe niż było to w 2015 roku. Dyskusje przy tym punkcje obrad trwały ponad dwie godziny. Ostatecznie jednak uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

W związku z powyższym, w następnych punktach radni zaakceptowali zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Na koniec podjęto jeszcze temat powierzenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: