Nowi dyrektorzy w szkołach średnich w Szczecinku

  • KW
  • 2018-04-19 10:35:02
Nowi dyrektorzy w szkołach średnich w Szczecinku
  • Foto: TV Gawex

Na początku marca br. Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłosił konkursy na dyrektorów szkół średnich prowadzonych przez powiat. Dyrektorzy byli wybierani w placówkach, w których dotychczasowym szefom kończyła się pięcioletnia kadencja.

Konkursy przeprowadzono w pięciu szkołach: I Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Elżbiety, Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespole Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku, Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Warcisława IV oraz w Zespole Szkół Technicznych.

Nowego dyrektora będzie miało zapewne I LO im. Księżnej Elżbiety. Tu początkowo kandydatów było dwóch - Arkadiusz Szczepaniak oraz kandydat z Wałcza, który w dniu wczorajszym, tj. 18 kwietnia złożył pisemną rezygnację. Jeśli więc nie będzie formalnych przeszkód, nowym dyrektorem zostanie Arkadiusz Szczepaniak. Dzisiaj (19.04) zbierze się w tej sprawie komisja konkursowa.

W popularnym ekonomiku bez zmian. Wpłynęło tylko jedno zgłoszenie dotychczasowej dyrektor Edyty Wojnicz, która 11 głosami "za" i 1 jednym "wstrzymującym się" została wybrana na kolejną kadencję.

Do konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół nr 6 również wpłynęło tylko jedno zgłoszenie - obecnej wicedyrektor Joanny Buzały. Niestety z przyczyn formalnych konkurs został unieważniony i odbędzie się ponownie.

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Warcisława IV również będzie miał tego samego dyrektora, czyli Roberta Jaska, który był jedynym kandydatem i poparto go jednogłośnie.

Trzech kandydatów było natomiast na stanowisko szefa Zespołu Szkół Technicznych: Anna Wisłocka–Bogdanowicz, Kamil Biegański i Mariusz Bena. Komisja dopiero w drugim głosowaniu wybrała dyrektora i została nim Anna Wisłocka-Bogdanowicz.

Nowi-starzy dyrektorzy po zatwierdzeniu przez zarząd powiatu obejmą swoje stanowiska od 1 września 2018 roku.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: