Sukces licealisty z Bornego Sulinowa

  • KW
  • 2018-04-10 10:19:35
Sukces licealisty z Bornego Sulinowa
  • Foto: www.owobio.edu.pl

W dniach 24-25 marca br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał II edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli oraz powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, a także promocja umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych i szerzenie postaw patriotycznych.

W finale tym wziął udział uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie Łukasz Marynicz. Odniósł on duży sukces, zdobywając tytuł laureata. Aby znaleźć się w końcowej rozgrywce Łukasz musiał wcześniej na etapie szkolnym napisać esej, który następnie został pozytywnie oceniony przez Komitet Zachodniopomorski Olimpiady. W grudniu 2017 roku odbył się etap regionalny w Szczecinie, w którym Łukasz zajął pierwsze miejsce, kwalifikujące do zawodów centralnych - informuje dyrektor LO im. Bohaterów Oflagu II D Jacek Wojciechowski.

Organizatorem olimpiady był Uniwersytet Warszawski, a współorganizatorami m.in. takie uczenie jak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie czy Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Najważniejszą nagrodą za zdobycie tytułu laureata jest indeks gwarantujący  przyjęcie na wybrane kierunki studiów na uczelniach będących organizatorami. Łukaszowi serdecznie gratulujemy tak dużego sukcesu.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: