Dokumentacja przebudowy drogi Parsęcko-Dalęcino oraz mikrobus dla WPPR

  • KW
  • 2018-04-09 14:59:17
Dokumentacja przebudowy drogi Parsęcko-Dalęcino oraz mikrobus dla WPPR
  • Foto: TV Gawex

W minionym tygodniu, tuż po ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Szczecineckiego, odbyło się krótkie posiedzenie Zarządu Powiatu Szczecineckiego.

Wśród spraw finansowych członkowie zarządu zdecydowali o wyborze podmiotu, który wykona dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcko-Dalęcino. Zadanie zostało zlecone Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu i Consultingowemu „PROJEKT” ze Złocieńca, które rzeczony projekt wykona za 10 000,00 zł brutto. W tym miejscu warto wspomnieć, że w najbliższym czasie powiat szczecinecki będzie się ubiegał o dofinansowanie tej drogowej inwestycji w ramach rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

W następnej kolejności członkowie zarządu zdecydowali o wyborze oferenta, który dostarczy 9-osobowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych z Wielofunkcyjnej  Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Będzie to dealer marki Renault z Piły. Auto zostanie zakupione w ramach programu "Wyrównywania różnic między regionami III", dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Koszt samochodu to 112 000,00 zł brutto, przy dofinansowaniu w wysokości 70 000,00 zł.

Na zakończenie członkowie zarządu zapoznali się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego dot. realizacji umowy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koszalinie.

W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

1)   upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Szczecineckiego do dokonania czynności prawnych, związanych z poręczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Szczecinku,

2)    nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Szczecinecki nieruchomości stanowiącej własność gminy Szczecinek,

3)    nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny dla Gminy Biały Bór nieruchomości stanowiącej własność powiatu szczecineckiego,

4)    przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: